ANLATIM BOZUKLUKLARI

30 03 2007

 Her cümle belli bir düşünceyi, duyguyu aktarmak için kurulur. Bu cümlenin, ifade edeceği anlamı açık ve anlaşılır bir biçimde ortaya koyması gerekir. Ayrıca cümle mümkün olduğunca gereksiz unsurlardan arındırılmış olmalıdır bu cümle. İşte bu özelliği göstermeyen cümleler, anlatım bakımından bozuktur.

1. Gereksiz Sözcüklerin Kullanılması Cümlede gereksiz sözcük kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar. Bir cümlede gereksiz sözcük bulunduğunu anlamak için, sözcük cümleden çıkarılır. Bu durumda cümlenin anlam ve anlatımında bir bozulma oluyorsa o sözcük gerekli, olmuyorsa gereksizdir. “Satıcı burnu havada, kendini beğenmiş biri.” cümlesinde “burnu havada” sözünün verdiği anlamla “kendini beğenmiş” sözünün verdiği anlam aynıdır. Öyleyse bu cümlede bu iki sözden biri gereksizdir. Cümleden çıkarılmalıdır. “Yaklaşık beş yıl kadar bu Edirne’de oturduk.” cümlesindeki “yaklaşık” sözcüğü ile “kadar” sözcüğü cümleye aynı anlamı katmıştır. Bu nedenle bu iki sözcükte biri cümleden çıkarılarak anlatım bozukluğu giderilmelidir. Bir cümlenin anlamı içinde bulunan başka bir sözü cümlede kullanmak da gereksiz sözcük kullanımına girer. Cümlede böyle bir sözcük varsa, o cümle de anlatım bakımından bozuktur.  “Dışarı çıkmak istediğini kulağıma alçak sesle fısıldadı.” cümlesindeki “fısıldadı” sözcüğü zaten “alçak sesle” yapılan bir eylemdir. Bu nedenle ayrıca bir “alçak sesle” sözüne gerek yoktur. Bu nedenle bu söz cümleden çıkarılarak anlatım bozukluğu giderilmelidir. “Eve arkadaşı ile birlikte geldi.” cümlesindeki ile edatı cümleye birliktelik anlamı kattığı için ayrıca bir birlikte sözcüğüne gerek yoktur. Bu nedenle bu sözcük cümleden çıkarılarak anlatım bozukluğu giderilmelidir.

2. Sözcüklerin Yanlış Anlamda Kullanılması Bazen sözcükleri yanlış şekilde başka bir anlama gelen bir sözcüğü o anlamının dışında kullanırız. Bu tür kullanımlar cümlenin anlamını etkiler. “Futbolcu, attığı muhteşem golle takımının galip gelmesine neden oldu.” cümlesindeki “neden olmak” eylemi daima olumsuz anlamlar verecek biçimde kullanılır. Oysa maçın kazanılması olumlu bir durumdur. Öyleyse “neden oldu” sözü bu cümlede yanlış kullanılmıştır. Bunun yerine cümle “…gelmesini sağladı.” şeklinde bitirilebilir. “Tanımadıkları bir ortama gelen kişiler ilk başlarda çekimser olur.” cümlesindeki “çekimser” sözcüğü yanlış anlamda kullanılmıştır. Bu sözcük görüş bildirmekten çekinmek anlamındadır. Oysa cümlede verilmek istenen anlam “ürkek, sıkılgan”dır. Öyleyse bu cümlede “çekingen” sözcüğü kullanılmalıdır.

3. Deyim Yanlışlığı Bir cümlede deyimin yanlış yerde kullanılması da cümlenin anlamını bozar. “Başarılı çalışmalarıyla kısa sürede yöneticilerinin gözüne batmayı bilmişti.” cümlesinde “göze batmak” deyimi yanlış kullanılmıştır. Çünkü bu deyim “başkalarının çekemeyeceği bir yüksekliğe erişmek veya görünüşüyle başkalarını tedirgin etmek” anlamındadır. Yani olumsuz durumları anlatmakta kullanılır. Oysa cümlede, kişinin olumlu bir özelliği anlatılmaktadır. Öyleyse cümlede “çalışkanlığı, becerikliliği ile büyüğünün sevgi ve güvenini kazanmak” anlamına gelen “gözüne girmek” deyimi kullanılmalıydı.

4. Sözcüklerin Yanlış Yerde Kullanılması Bazen sözcük doğrudur ancak cümlede bulunduğu yer doğru değildir. Bu durum cümlenin anlamını bozar. “Yeni durağa varmıştım ki otobüs geldi.” cümlesinde “yeni” sözünün yeri anlatımda bozukluğa yol açmıştır. Çünkü burada söylenmek istenen, durağın yeniliği değil, durağa varmanın yeni, henüz yapıldığıdır. Cümlenin doğrusu: “Durağa yeni varmıştım ki otobüs geldi.” şeklinde olmalıdır.

5. Anlamca Çelişen Sözcüklerin Kullanılması Anlamca çelişen sözcüklerin aynı cümlede kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar. “Şüphesiz Türkiye geleceğin süper bir ülkesi olabilir.” cümlesindeki “şüphesiz” kelimesi kesinlik anlamında olmasına rağmen; “olabilir” sözcüğü olasılık, ihtimal anlamındadır. Bu nedenle ülkemiz hakkındaki kişinin görüşünde bir çelişki ortaya çıkmaktadır. Bu iki sözcükten biri cümleden çıkarılarak anlatım bzoukluğu giderilebilir.

6. Tümleç Eksiklikleri Cümlede, kullanılması gereken bir ögenin bulunmaması, anlatım bozukluğuna yol açar. Bu, daha çok ortak kullanılan ögelerde görülür. Çünkü Türkçe’de her fiil, ögeleri aynı eklerle kendine bağlamaz. “Türkçe öğretmeninin yanına gitti, bir soru sordu.” cümlesindeki ögeleri inceleyelim: “gitti” ve “sordu” yüklemdir. Giden ve soran kişi yani “o” gizli öznedir. Yani “o” ögesi her iki yüklemin ortak ögesidir. Bu ortak ögeyi yüklemlerle kullanalım. “Türkçe öğretmeninin yanına gitti.” doğrudur; ancak “Türkçe öğretmeninin yanına soru sordu.” denemez, “Türkçe öğretmenine soru sordu veya ona soru sordu.” olmalı. Yani ikinci cümleye bir dolaylı tümleç gerekmektedir. “Bebeğe sevgiyle baktı, sevdi.” cümlesinde nesne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Bu bozukluk ikinci cümleye “onu” sözcüğü getirilerek giderilir: “Bebeğe sevgiyle baktı, onu sevdi.” Sıralı isim cümlelerinde ekfiilin kullanılması da bazen bozukluğa yol açar. “Kardeşimin boyu uzun, kilosu fazla değildi.” cümlesinde iki yargı vardır: Kardeşimin boyunun uzun olduğu, aynı zamanda kilosunun fazla olmadığı, yani kilosunun az olduğu. Oysa cümlede “uzun” sözcüğü yüklem gibi kullanılmadığından “değildi” edatına bağlanıyor ve böylece çocuğun uzun boylu olmadığı anlamı çıkıyor. Bunu düzeltmek için “uzun” sözcüğü “uzundu” şekline getirilmelidir.

7. Özne – Yüklem Uyumsuzluğu Türkçe’de bazı özneler olumlu, bazıları olumsuz anlamlar verir. Buna göre yüklemlerin de olumlu, olumsuz çekimlenmesi gerekir. “Kimse gelmemiş, maça gitmiş.” cümlesinde “gelmemiş” olanlar ile “gitmiş” olanlar aynı ancak “kimse” olumsuz bir öznedir ve yüklemi daima olumsuz çekimlenir. Oysa “gitmiş” olumlu bir çekimdir. Yani ikinci cümle özneyle uyum sağlamamıştır. Buna “hepsi” şeklinde bir özne getirilmelidir. Cümlede öznenin ifade ettiği şahıslarla yüklemin bildirdiği şahıs arasında bir uyum olmalıdır. “Bu soruyu ancak ben ve sen çözebiliriz.”
(biz)
“Ödülü sadece ben ve sınıf arkadaşım kazanmıştık.”
(biz)
“Sen ve kardeşin hangi okulda okuyorsunuz?”
(siz)
“Sen hatta hepiniz bana yardım edin.”
(siz)
“Sen ve arkadaşların beni iyi dinleyin.”
(siz)
“Kardeşim ve annem okula gitti.”
(onlar)
cümleleri buna örnektir. Öznenin insan ya da başka varlıklar olması da yüklemin tekil veya çoğulluğunu etkiler. Eğer özne bitkiler, hayvanlar, cansız varlıklar ya da soyut kavramlarsa, yüklem daima tekil olur. İnsanlar çoğul özne olduğunda ise yüklem tekil veya çoğul olabilir. “Kuşlar ağaçlarda ötüyorlar.” değil, “Kuşlar ağaçlarda ötüyor.” olmalı. “Korkular üzerine gidildikçe azalırlar.” değil “azalır.” olacak. “Öğrenciler öğretmeni dinliyor.” şeklinde de doğrudur, “dinliyorlar.” şeklinde de. Türkçe’de sıfatlar çoğul anlam verirse isimler çoğul eki almaz. Bu özellik genellikle belgisiz sıfatlarda görülür. “Birçok insanlar bu kitabı beğendi.” cümlesinde “birçok” sıfatı çoğul bir anlam verdiği hâlde “insanlar” sözü de çoğul eki almıştır. Cümleden çoğul eki çıkarılmalıdır. 

Reklamlar
PROGRAMLAR

23 03 2007
Programın Adı: İstiklal Marşı
Versiyonu: Beste
İşletim Sistemi:
Açıklama: Mehmet Akif Ersoy’un kaleminden dökülen, kendi ifadesiyle “benim milletime en kıymetli hediyem…” diye nitelediği İstiklal Marşımız’ı buradan indirip dinleyebilirsiniz.
 
   
Programın Adı: Ad-Aware SE Personal
Versiyonu: 1.06
İşletim Sistemi: Windows
Açıklama: Ücretsiz bir program olan Ad-aware, izinsiz olarak gelişmiş izleme sistemleri sayesinde bilgisayarınıza kurulu bulunan çeşitli programları bulmaya ve bunları yok etmeye yarar.
 
   
Programın Adı: Mozilla Firefox (Türkçe)
Versiyonu: 1.5
İşletim Sistemi: Windows
Açıklama: Windows ortamında kullanılabilecek en iyi internet tarayıcısı. (Ücretsiz)
 
   
Programın Adı: Flash Player (Linux)
Versiyonu: 7.0
İşletim Sistemi: Linux
Açıklama: Linux işletim sistemindeki internet tarayıcılarının Flash animasyonlarını görüntüleyebilmesini sağlayan ücretsiz program.
 
   
Programın Adı: Opera
Versiyonu: 8.54
İşletim Sistemi: Windows
Açıklama: Windows ortamında çalışan ücretsiz bir internet tarayıcısı
 
   
Programın Adı: Opera 8.51 için Türkçe Yama
Versiyonu: 8.51
İşletim Sistemi: Windows
Açıklama: Opera tarayıcısını Türkçe’ye çevirmek için yama.( Yüklemek için bağlantıya sağ tıklayıp farklı kaydedin daha sonra Opera’ dan Tools > Preferences > General > Details >Choose şeklinde dil paketini yüklediğiniz yerden kurun)
 
   
Programın Adı: Winrar
Versiyonu: 3.51tr
İşletim Sistemi: Windows
Açıklama: Winzip’e alternatif bir sıkıştırma programı.
 
   
Programın Adı: Winzip
Versiyonu: 10.0
İşletim Sistemi: Windows
Açıklama: Popüler bir sıkıştırma programı.
 
   
ANLATIM BOZUKLUKLARI

22 03 2007

 

ÇANAKKALE DE DÜĞÜN

22 03 2007

Oyunda bulunan kişiler.-17 kişi-

ÇOLAK HASAN, Çavuş,iki asker, muhtar, /Elif,Mehmet,Huriye ana, Recep kayınço/ Ahmet, Zeynep/ Mustafa,Ayşe- bayrağın doğuşu için ikisi küçük 4 öğrenci.
Köyde düğün vardır.ÇOLAK HASAN davulla ilan yapmaktadır. Karşıdan ise üç asker gelmektedir.
ÇOLAK HASAN: Duyduk,duymadık demeyin..herkes akşama düğün yemeğine davetlidir…
…………..davulu çalar……………
———- askerler ÇOLAK HASANın yanına gelir. ——-
ÇOLAK HASAN: Hoş geldiniz beyim.hayrola bir şey mi var
Çavuş: Köyün muhtarını görecektik. Bizi yanına götürür müsün
ÇOLAK HASAN: Ne demek beyim, emrin olur.zaten evi aha şurda,yakında.

——eve doğru giderler. Kapının önünde durunca ÇOLAK HASAN kapıyı çalar——
Muhtar: Kim o
ÇOLAK HASAN: Muhtar emmi,benim ÇOLAK HASAN. Cenderme geldi.seni istiyo,bi bakıver hele.
Muhtar: Dışarı çıkar- hoş geldiniz,içeri buyrun.
Çavuş: Yok gelmeyelim muhtar.acelemiz var. Memlekette olanlardan haberin var mı.
Muhtar: Daha geçen duydum .harp olacakmış dediler.
Çavuş: Doğru duymuşsun.düşman Çanakkale’ye dayandı. Seferberlik var. Eli silah tutan herkesi istiyorlar. Benim birlikte de senin köyden iki kişi var.hem onları alayım dedim.hem de Sizin köylü bir Mehmet vardı. Balkanda vuruştuyduk Cepheden arkadaş. Gelmişken onu da bir göreyim dedim.
Muhtar: Tanıdım,hele bi içeri buyrun,bi soluklanın hele.
Çavuş: Muhtar, düşman dayandı diyom,durmak zamanı mı
Muhtar: Haklısın çavuş,varın gidelim.Mehmet daha demin yanımdaydı. Şimdi evdedir.gitmeden Mustafa’ya da uğrarız. Allah’ın işine bak Garibin bugün düğünü var..
Çavuş : Neylersin muhtar. Demek ki düğün Çanakkale’ye nasipmiş.
Askere döner
Oğlum koş,düğün evine haber ver. Biz köy çıkışında bekleyeceğiz.
Asker: Emredersin komutanım.
-Koşarak sahneden çıkar-Mehmet’in evine gelir,kapıyı çalarlar-

–Mehmet,elif,huriye ana, recep kayınço içerde yemek sofrasındadır.—
elif : Hayırdır inşallah.—-kocasına bakar,yerinden kalkıp kapıyı açar—- buyur muhtar emmi,
Muhtar: Hayır ola kızım. Mehmet’e baktım. Misafiri var. evde mi.
Elif: Haber vereyim.—içeri girer- bey dışarıda muhtar emmiyle beraber iki asker var; seni isterler.
Mehmet: -yerinden hızla kalkar,kapıya çıkar- hoş geldiniz, -çavuşa bakar, tanır- vay çavuşum. Şükür kavuşturana – sarılırlar- içeri buyrun.
Çavuş: Gelmeyelim Memet. Köyden asker almaya geldim. Düşman Çanakkale’ye dayandı. Seferberlik var. Gelmişken seni de bir göreyim dedim.
Mehmet: Seferberlik mi, ben de geleyim.
Çavuş: Ne desem ki Memedim. Ben iki asker için geldim amma, kendin bilirsin. Gitmek var,lakin belki dönmek olmaz.
Mehmet: Şunun lafına bak. Kaç yıl balkanda vuruştuk.ölümden korkan kim, bekleyin silahımı alıp geliyorum.
Çavuş: Gördün mü muhtar. Bu hep böyle. Balkanda da terhis ettikleri zaman illa yemene gidecem diye tutturduydu.
Mehmet: Hanım şu silahımı getir. Çanakkale’ye düşman dayanmış, ben harbe gidiyorum.
Elif: Gözün arkada kalmasın bey,bizi düşünme,var git düşman üstüne…
Huriye ana: Kalır mı elbette benim oğlum. Ben onu ak sütümle büyüttüm. Durma oğul, var yetiş. Babanda Rus harbinde şehit oldu. Şehit oğluna durmak yaraşmaz.
Mehmet: Ana hakkını helal et. Gidip de dönmemek var. Elifim sana emanet.
——–eşiyle ve annesiyle helalleşir,dışarı çıkarlar——-
Recep kayınço: Enişte ben de geleyim, ne olur beni de götürün.
Muhtar: Ulen Recep, sen daha küçüksün oğlum.sen evde kal, evdekilere göz kulak olursun.
Huriye ana: Sen ne diyon muhtar. Vatan yolunda savaşın küçüğü büyüğü olur mu, varsın o da gelsin. Bize göz kulak olmaya ne hacet. Daha ben ölmedim.
Recep kayınço: Ver elini öpeyim ana, inşallah şehit olursam, benim için sakın ağlama. Bil ki şehitler ölmez.
–huriye ananın ve yengesinin elini öper, ayrılırlar-
ÇOLAK HASAN: Şuraya bak çavuş. Ahmet tarladan geliyor. Aramaya gerek kalmadı.

—-karşıdan Ahmet ile Zeynep gelmektedir.ellerinde çapa vardır,yanlarına gelince Ahmet selam verir.-
muhtar: Ahmet .çavuş sizi almaya gelmiş. Çanakkale için sefer emri çıkmış. Lakin bekleyecek vakit yok. Tez olman lazım.
Ahmet: Vatan için can feda muhtar. Hemen geliyom.-koşarak uzaklaşırlar.-eve gelince silahını kuşanır. Hanımının alnından öper. –Zeynep’im yavrumu sana,seni de Allah a emanet ediyorum. Hakkınızı helal edin.
Zeynep: Helal olsun yiğidim. –ayrılırlar, Ahmet ve Mustafa koşarak arkadaşlarının yanına gelir.yola çıkarlar. Sahne kapanır, Bu esnada fondan Çanakkale türküsü söylenir.-

İKİNCİ SAHNE

GELİNLER HEP BERABER
Dilimiz tatlı, kınamız kutlu, şavaşımız mübarek olsun.
Zeynep/ kına yaktım,kekil kestim a komşular,
Gönül buruk lakin,çanakkaleyi arzular,
Mehmedime cephane taşısam yeter,
Vatan semasında bir dumanım tüter.
Elif / ak duvaklar bölük,bölük büküle,
Şehitler örtüsü,ak duvaktır geline,
Düşman basmışken ak toprak üstüne,
Bize durmak yaraşmaz, baş koymuşuz ölüme.
Ayşe/ al kınadır ellerim,taze gelinim.
Yiğitler can verirken,ben nasıl gülerim
Baş ola yiğidim,yürüye düşman üstüne.
Vatan sevdası bu,bin canım olsa yine veririm.
Zeynep/ çanakkale candan öte davamdır,
Düşman dururken,bize uyku haramdır.
Elif/ bayrak için kan vermeye gittiler.
Zeynep.- vatan için can vermeye gittiler.
Ayşe/ cennet yoluna baş koymaya gittiler.
GELİNLER BERABER
Gittiler de,şahadete erdiler.

Zeynep/ toprak namustur,adıdır vatan.
Boşuna mı can verdi,binlerce kefensiz yatan.
Ayşe/ o vatan ki,ana yurdum,ata yurdum
Bin canım versem, yine feda olurdum.
Elif/ bu topraklar öz be öz Türk ün yurdu verilmez,
Türk evladı canın verir,vatanını çiğnetmez.
——————perde kapanır,tekrar açılır.——-
——sahnede askerler siper halindedir. Fondan silah sesleri gelmektedir.——
Çavuş- yiğitler,biliyorum mermimiz kalmadı. Lakin düşmana geçit vermemek gerek. Süngüden başka çaremiz yok. Hep birlikte şahadete kavuşacağız. Gün bugündür arkadaşlar. Son bir hücuma geçeceğiz. Haydi ya ALLAH.
—hep birlikte hücuma geçerler, birer birer şehit olurlar.-fondan makber türküsü çalınır-
Zeynep/ ——sahneye girer, şehidinin yanına gelir——
aman deyip diz çökmeli tüm kafirler,
Türk ordusu olmalıdır muzaffer.
——–söyledikten sonra şehidinin yanında diz çökerek kapanır——
Ayşe/ ——sahneye girer, şehidinin yanına gelir——
ey bu toprak için can veren asker,
Gökten ecdad inip öpse,o pak alna değer.
——–söyledikten sonra şehidinin yanında diz çökerek kapanır——
Elif/ ——sahneye girer, şehidinin yanına gelir——
sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın
Gömelim gel seni tarihe desem,sığmazsın.
——–söyledikten sonra şehidinin yanında diz çökerek kapanır——
Ayşe/ —ayağa kalkar—
Yiğitler şehit oldu. Vatan yolunda yine şehit gerek..bizim de bu uğurda verilecek bir canımız var.Bugün bizim düğünümüz kuruldu.Şehidimin kanı,elimin kınası oldu. Durmayın bacılar, haydi düşman üstüne..
——ayşe şehidinin silahını alır ,hepbirlikte hücuma geçerler.şehit olurlar.——
———-fondaki müzikte fahir atakoğlu—–
———iki çocuk kırmızı bezi açar, iki küçük çocuktan biri ay ı, diğeri yıldız ı, karşı köşelerden getirerek fondaki bezin önünde birleştirir, Türk Bayrağı oluşturulur……onuncu yıl marşıyla sahne kapanır..—–
_________________

ELBİSESİ YETİYORDU…

22 03 2007

   

19.yüzyılda Almanya nın Mülhaym şehrindeki Ren nehrinin bir yakasında Almanlar, öbür yakasında da Fransızlar oturuyordu. Fransızlar, her sene nehrin Almanlar’daki kısmına geçip mahsulün tümünü toplayıp götürüyorlardı. O sıralar, birliğini temin edemeyen güçsüz Almanlar ise buna fazla ses çıkaramıyorlardı tabiî. Her sene böyle olunca çareyi Osmanlı Sultanına durumu yazıp, imdat istemekte bulurlar.Mektupta şöyle denmektedir:“Fransızlar her sene bize zulmediyor, mahsulümüzü elimizden alıyorlar. Siz ki, dünyaya adalet dağıtan bir imparatorluğun sultanı, İslamiyet’in dehalifesisiniz. Bizi şu zulümden kurtarın. Asker gönderin. Ürünlerimizi bu sene olsun toplama imkanı sağlayın.”Çöküş faslına girildiği bir zamana denk gelen yardım isteğini inceleyen padişah asker göndermeyi mümkün ve gerekli görmez; yalnızca asker elbisesi göndermeyi kâfi bulur ve cevabı bir mektupla beraber içi askeri elbise dolu üç çuval yollanır. Şaşkına dönen Almanlar, çuvalı alıp mektubu okurlar:“Fransızlar korkak ademlerdir. Onlara yeniçeri göndermemize gerek yoktur. Yeniçerimizin kıyafetini görmeleri kâfidir. Çuval içindeki Osmanlı askerinin elbiselerini adamlarınıza giydirin. Mahsul zamanı, nehrin görülecek yerlerınde dolaştırın. Karşıdan gören Fransızlar için bu kâfidir.”Bağ bahçe sahipleri hemen Osmanlı askerinin kıyafetini kapışırlar. Hasat vakti büyük bir heyecanla yeniçeri kıyafetinde, nehir kıyısında dolaşmaya başlarlar. Ertesi gün, karşıdan gelen haber, Almanlar’ın sevinç çığlıkları atmalarına sebep olur:“Osmanlılar’dan imdat geldiğini düşünen Fransızlar, korkudan köylerini de terkederek iç kısımlara doğru kaçmaktalar. Mahsulünüzü rahatça toplayabilirsiniz. Zulüm sona ermiştir.”Bu olay, Mülhaymli’lerin gönüllerin de taht kurmuştur. Giydikleri yeniçeri kıyafetlerini, daha sonra Mülhaym’a bağlı Karlsruher Müzesi’ne koyup ziyarete açarlar. Şehrin en yüksek binasına da Osmanlı bayrağı asarlar. Ayrıca, halen olayın yıldönümünde de şehirde bir karnaval düzenleyip, hadiseyi temsilen kutlarlar. 

88 YIL SONRA TÜRK ASKERİNİ GÖREN İNSANLARIN TEPKİSİ MUHTEŞEM

FON MÜZİKLERİ İNDİR

22 03 2007

FOEclipse Fon
http://rapidshare.com/files/10122474/eclipse_fon.mp3.html

Efsane Fon
http://rapidshare.com/files/10122566/EFSANE_fon.mp3.html

Ekincaglar Fon
http://rapidshare.com/files/10122622/ekincaglar_fon.mp3.html

Elleni
http://rapidshare.com/files/10122742/elleni.mp3.html

Elveda Fon
http://rapidshare.com/files/10122816/Elveda_fon.mp3.html

Enstrumantal
http://rapidshare.com/files/10122889/enstrumantal.mp3.html

Epilogue Fon
http://rapidshare.com/files/10123025/epilogue_fon.mp3.html

Eqinoxe Jean Michael Jarre Fon
http://rapidshare.com/files/10123203/eqinoxe_jean_michael_jarre_fon.mp3.html

Eros Fon
http://rapidshare.com/files/10123302/eros_fon.mp3.html

Esin Engin Behiye
http://rapidshare.com/files/10123426/esin_engin_behiye.mp3.html

Etnik Ney
http://rapidshare.com/files/10123534/etnik_ney.mp3.html

Ezeli Nur Grup Yenicag Fon
http://rapidshare.com/files/10123670/ezeli_nur_grup_yenicag_fon.mp3.html


Fahir Atakoglu

http://rapidshare.com/files/10123791/fahir_atakogle_zeki_muren_fon.mp3.html

Fahir Atakoglu 1
http://rapidshare.com/files/10123827/fahir_atakoglu_1.mp3.html

Fahir Atakoglu Fon 4
http://rapidshare.com/files/10123885/fahir_atakoglu_fon_4.mp3.html

Farjd
http://rapidshare.com/files/10124030/farjd.mp3.html

Faye Fong Fon
http://rapidshare.com/files/10124202/Faye_fong_fon.mp3.html

Ferfecir Metin Kahraman
http://rapidshare.com/files/10124452/ferfecir_metin_kahraman.mp3.html

Gokhan Kirdar Kapali Carsi Fon
http://rapidshare.com/files/10124631/Gokhan_Kirdar_Kapali_Carsi_fon.mp3.html

Gonul Filizi Fon
http://rapidshare.com/files/10124700/gonul_filizi_fon.mp3.html

Gozyasi Fon
http://rapidshare.com/files/10124807/gozyasi_fon.mp3.html

Gul Gazeli Fon
http://rapidshare.com/files/10124980/gul_gazeli_fon.mp3.html

Gul Kurusu Enstrumental
http://rapidshare.com/files/10125011/gul_kurusu_enstrumental.mp3.html

Gulumcan Fon
http://rapidshare.com/files/10125188/gulumcan_fon.mp3.html

Gurbet Fon
http://rapidshare.com/files/10125351/gurbet_fon.mp3.html

Hafizlar Fon 2
http://rapidshare.com/files/10125555/hafizlar_fon_2.mp3.html

Haki Zamanlar 8
http://rapidshare.com/files/10125627/haki_zamanlar_8.mp3.html

Haki Zamanlar 9
http://rapidshare.com/files/10125722/haki_zamanlar_9.mp3.html

Haki Zamanlar 11
http://rapidshare.com/files/10125825/haki_zamanlar_11.mp3.html

Ham Safar Fon
http://rapidshare.com/files/10126100/ham_safar_fon.mp3.html

Harem Authetic Style Fon
http://rapidshare.com/files/10126280/harem_authetic_style_fon.mp3.html

Harem Fudunkar Fon
http://rapidshare.com/files/10126519/harem_fudunkar_fon.mp3.html

Harem Sultana Fon
http://rapidshare.com/files/10126711/harem_sultana_fon.mp3.html

Harem Uskudar
http://rapidshare.com/files/10126846/harem_uskudar.mp3.html

Harun Yahya Fon
http://rapidshare.com/files/10126954/harun_yahya_fon.mp3.html

Hasan Cihat Orter Alli Turnam
http://rapidshare.com/files/10127135/hasan_cihat_orter_alli_turnam.mp3.html

Hasan Cihat Orter Checnian Girl Fon
http://rapidshare.com/files/10127362/hasan_cihat_orter_checnian_girl_fon.mp3.html

Hasan Cihat Orter Jamais Fon

http://rapidshare.com/files/10127670/hasan_cihat_orter_jamais_fon.mp3.html

Hasret Omer Faruk
http://rapidshare.com/files/10128038/hasret_omer_faruk.mp3.html

Hayat Baglari Fon
http://rapidshare.com/files/10128123/hayat_baglari_fon.mp3.html


Hayat Fahir Atakoglu

http://rapidshare.com/files/10128342/hayat_fahir_atakoglu.mp3.html

Hz Rabia Fon
http://rapidshare.com/files/10128434/haz_rabia_fon.mp3.html

40.Yıl
http://rapidshare.com/files/10105303…l_fon.mp3.html
Abandan
http://rapidshare.com/files/10105612…n_fon.mp3.html
Abiyss
http://rapidshare.com/files/10105919…s_fon.mp3.html
Acem Saz Semaisi
http://rapidshare.com/files/10106126…m_fon.mp3.html
Adam Ve Kar
http://rapidshare.com/files/10106273…e_kar.mp3.html

Alaturka Rüzgar Söylüyor
http://rapidshare.com/files/10106520…luyor.mp3.html
Alihan Samedov Sen Gelmez Oldun
http://rapidshare.com/files/10106876…oldun.mp3.html
Alihan Samedov Sızı
http://rapidshare.com/files/10107098…_sizi.mp3.html
Alihan Samedov Üsküdara Gider İken
http://rapidshare.com/files/10107360…erken.mp3.html
Alihan Samedov Yaz Akşamı
http://rapidshare.com/files/10107600…ksami.mp3.html
Allahakbar
http://rapidshare.com/files/10107835…akbar.mp3.html
Aman
http://rapidshare.com/files/10108150/aman_fon.mp3.html
Amerika Zulmü
http://rapidshare.com/files/10108378…u_fon.mp3.html
Arabesk
http://rapidshare.com/files/10108493…k_fon.mp3.html
Arabistanbul
http://rapidshare.com/files/10108849…l_fon.mp3.html
Artık Sevmeyeceğim
http://rapidshare.com/files/10108955…sanat.mp3.html
As One
http://rapidshare.com/files/10109324…koglu.mp3.html
Ashabikehf
http://rapidshare.com/files/10109876…fuzun.mp3.html
Aşk Zinciri
http://rapidshare.com/files/10110251…mirci.mp3.html
Aşka Sürgün
http://rapidshare.com/files/10110347…n_fon.mp3.html
At First Sight
http://rapidshare.com/files/10110653…sight.mp3.html
Aybnalı Çarşı
http://rapidshare.com/files/10110801…u_fon.mp3.html
Babi Esrar
http://rapidshare.com/files/10111157…r_fon.mp3.html
Babi Esrar Son Kuşlar
http://rapidshare.com/files/10111406…uslar.mp3.html
Babi Esrar Yollarda
http://rapidshare.com/files/10111703…larda.mp3.html
Başladığımız Gün
http://rapidshare.com/files/10111815…z_gun.mp3.html
Bayram Sevinci
http://rapidshare.com/files/10111921…i_fon.mp3.html
Bebeğin Beşiği Çamdan
http://rapidshare.com/files/10112166…amdan.mp3.html
Bedir
http://rapidshare.com/files/10112619…n_ali.mp3.html
Bilinmeyen
http://rapidshare.com/files/10113110…n_fon.mp3.html
Bir Deste Nükte
http://rapidshare.com/files/10113411…e_fon.mp3.html
Bir Garip Yolcu
http://rapidshare.com/files/10113597…u_fon.mp3.html
Bir Kuş Gibi
http://rapidshare.com/files/10113879…n_fon.mp3.html
Bir Yiğit
http://rapidshare.com/files/10114065/bir_yigit.mp3.html
Bizim Hikayemiz
http://rapidshare.com/files/10114380…yemiz.mp3.html
Buddha Bar
http://rapidshare.com/files/10114607…_levi.mp3.html
Buddha Chris Spheeris Dancing With The Muse
http://rapidshare.com/files/10114893…use.mp3.h tml
Buddha I Love You Omer Faruk Tekbilek
http://rapidshare.com/files/10115293…bilek.mp3.html
Buddha Nickodemus Desert Dancer
http://rapidshare.com/files/10115621…ancer.mp3.html
Buddha Secret Love
http://rapidshare.com/files/10115785…_love.mp3.html
Burhan Ocal Buyulu Dans
http://rapidshare.com/files/10115907…_dans.mp3.html
Butterfly4
http://rapidshare.com/files/10116207…rfly4.mp3.html
Cafeteria
http://rapidshare.com/files/10116473/cafeteria.mp3.html
Cagri Film Muzigi Enstrumental
http://rapidshare.com/files/10116724…ental.mp3.html
Cahit Berkay Yaprak Dokumu
http://rapidshare.com/files/10117041…okumu.mp3.html
Capcanli Fon
http://rapidshare.com/files/10117290…i_fon.mp3.html
Cest La Vie Jean Michel Jarre Ve Natasha Atlas
http://rapidshare.com/files/10117672…las.mp 3.html
Chaos Fon
http://rapidshare.com/files/10117902/chaos_fon.mp3.html
Classic Chillout Album Jean Michel Jarre Oxygenepart 2 Fon
http://rapidshare.com/files/10118276…2_fon.mp3.html
Cocuk Aglamali Fon
http://rapidshare.com/files/10118357…i_fon.mp3.html
Cocuk Sarki Fonu
http://rapidshare.com/files/10118568…_fonu.mp3.html
Cocuk Ve Aile Fon
http://rapidshare.com/files/10118723…e_fon.mp3.html
Cografik
http://rapidshare.com/files/10118853/cografik.mp3.html
Dead Can Dance Fon 1
http://rapidshare.com/files/10119099…fon_1.mp3.html
Deniz Feneri Tanitim Fon
http://rapidshare.com/files/10119147…m_fon.mp3.html
Derin Mevzu
http://rapidshare.com/files/10119474…mevzu.mp3.html
Derin Mevzu 2
http://rapidshare.com/files/10119617…vzu_2.mp3.html
Dervis Fon
http://rapidshare.com/files/10119778…s_fon.mp3.html
Derya Koroglu 1
http://rapidshare.com/files/10119925…glu_1.mp3.html
Derya Koroglu 2
http://rapidshare.com/files/10120093…glu_2.mp3.html
Derya Koroglu Gizli Bahce
http://rapidshare.com/files/10120254…bahce.mp3.html
Derya Koroglu Yalniz Cicek
http://rapidshare.com/files/10120412…cicek.mp3.html
Die Fon
http://rapidshare.com/files/10120608/die_fon.mp3.html
Dil Dharakne Ka Sabab Fon
http://rapidshare.com/files/10121071…b_fon.mp3.html
Dort Renk Gumgum
http://rapidshare.com/files/10121338…umgum.mp3.html
Dream Disco 2002
http://rapidshare.com/files/10121480…_2002.mp3.html
Dua Fon
http://rapidshare.com/files/10121754/Dua_fon.mp3.html
Duygusal Fon 2
http://rapidshare.com/files/10121875…fon_2.mp3.html
Duygusal Fon 3
http://rapidshare.com/files/10121978…fon_3.mp3.html
Duygusal Fon 4
http://rapidshare.com/files/10122096…fon_4.mp3.html
Duygusal Fon 5
http://rapidshare.com/files/10122206…fon_5.mp3.html
Eclipse Fon
http://rapidshare.com/files/10122474…e_fon.mp3.html
Efsane Fon
http://rapidshare.com/files/10122566…E_fon.mp3.html
Ekincaglar Fon
http://rapidshare.com/files/10122622…r_fon.mp3.html
Elleni
http://rapidshare.com/files/10122742/elleni.mp3.html
Elveda Fon
http://rapidshare.com/files/10122816…a_fon.mp3.html
Enstrumantal
http://rapidshare.com/files/10122889…antal.mp3.html
Epilogue Fon
http://rapidshare.com/files/10123025…e_fon.mp3.html
Eqinoxe Jean Michael Jarre Fon
http://rapidshare.com/files/10123203…e_fon.mp3.html
Eros Fon
http://rapidshare.com/files/10123302/eros_fon.mp3.html
Esin Engin Behiye
http://rapidshare.com/files/10123426…ehiye.mp3.html
Etnik Ney
http://rapidshare.com/files/10123534/etnik_ney.mp3.html
Ezeli Nur Grup Yenicag Fon
http://rapidshare.com/files/10123670…g_fon.mp3.html
Fahir Atakoglu
http://rapidshare.com/files/10123791…n_fon.mp3.html
Fahir Atakoglu 1
http://rapidshare.com/files/10123827…glu_1.mp3.html
Fahir Atakoglu Fon 4
http://rapidshare.com/files/10123885…fon_4.mp3.html
Farjd
http://rapidshare.com/files/10124030/farjd.mp3.html
Faye Fong Fon
http://rapidshare.com/files/10124202…g_fon.mp3.html
Ferfecir Metin Kahraman
http://rapidshare.com/files/10124452…raman.mp3.html
Gokhan Kirdar Kapali Carsi
http://rapidshare.com/files/10124551…carsi.mp3.html
Gokhan Kirdar Kapali Carsi Fon
http://rapidshare.com/files/10124631…i_fon.mp3.html
Gonul Filizi Fon
http://rapidshare.com/files/10124700…i_fon.mp3.html
Gozyasi Fon
http://rapidshare.com/files/10124807…i_fon.mp3.html
Gul Gazeli Fon
http://rapidshare.com/files/10124980…i_fon.mp3.html
Gul Kurusu Enstrumental
http://rapidshare.com/files/10125011…ental.mp3.html
Gulumcan Fon
http://rapidshare.com/files/10125188…n_fon.mp3.html
Gurbet Fon
http://rapidshare.com/files/10125351…t_fon.mp3.html
Hafizlar Fon 2
http://rapidshare.com/files/10125555…fon_2.mp3.html
Haki Zamanlar 8
http://rapidshare.com/files/10125627…lar_8.mp3.html
Haki Zamanlar 9
http://rapidshare.com/files/10125722…lar_9.mp3.html
Haki Zamanlar 11
http://rapidshare.com/files/10125825…ar_11.mp3.html
Ham Safar Fon
http://rapidshare.com/files/10126100…r_fon.mp3.html
Harem Authetic Style Fon
http://rapidshare.com/files/10126280…e_fon.mp3.html
Harem Fudunkar Fon
http://rapidshare.com/files/10126519…r_fon.mp3.html
Harem Sultana Fon
http://rapidshare.com/files/10126711…a_fon.mp3.html
Harem Uskudar
http://rapidshare.com/files/10126846…kudar.mp3.html
Harun Yahya Fon
http://rapidshare.com/files/10126954…a_fon.mp3.html
Hasan Cihat Orter Alli Turnam
http://rapidshare.com/files/10127135…urnam.mp3.html
Hasan Cihat Orter Checnian Girl Fon
http://rapidshare.com/files/10127362…l_fon.mp3.html
Hasan Cihat Orter Jamais Fon
http://rapidshare.com/files/10127670…s_fon.mp3.html
Hasret Omer Faruk
http://rapidshare.com/files/10128038…faruk.mp3.html
Hayat Baglari Fon
http://rapidshare.com/files/10128123…i_fon.mp3.html
Hayat Fahir Atakoglu
http://rapidshare.com/files/10128342…koglu.mp3.html
Hz Rabia Fon
http://rapidshare.com/files/10128434…a_fon.mp3.html
Hot Butter Popcorn Fon
http://rapidshare.com/files/10128579…n_fon.mp3.html
Hucum Marsi Fon
http://rapidshare.com/files/10128812…i_fon.mp3.html
Huseyni
http://rapidshare.com/files/10128998…r_fon.mp3.html
Huzur Dersleri
http://rapidshare.com/files/10129203…i_fon.mp3.html
İbrahim Sadri Merhaba Siir Fon
http://rapidshare.com/files/10129294…r_fon.mp3.html
İki Kiz Kardes Esin Engin
http://rapidshare.com/files/10129352…engin.mp3.html
İki Sarki Fon
http://rapidshare.com/files/10129605…i_fon.mp3.html
İmages Jean Michelle Jarre Fon
http://rapidshare.com/files/10129727…e_fon.mp3.html
İrani Film Fon
http://rapidshare.com/files/10129830…m_fon.mp3.html
İskilipli Atif Hoca Fon
http://rapidshare.com/files/10129892…a_fon.mp3.html
İslik Fon 2
http://rapidshare.com/files/10129998…fon_2.mp3.html
İsrak Arabistanbul
http://rapidshare.com/files/10130165…anbul.mp3.html
Kama Fon
http://rapidshare.com/files/10130234/KAMA_fon.mp3.html
Kandil Fon Stv
http://rapidshare.com/files/10130277…n_stv.mp3.html
Karasu Metin Kahraman
http://rapidshare.com/files/10130420…raman.mp3.html
Kardesin Duymaz Fon
http://rapidshare.com/files/10130532…z_fon.mp3.html
Karli Daglar Fon
http://rapidshare.com/files/10130705…r_fon.mp3.html
Kimse Yokmu Program Fonu
http://rapidshare.com/files/10130746…_fonu.mp3.html
Kopruler Scheheh Samil Fon
http://rapidshare.com/files/10130821…l_fon.mp3.html
Koprulerr Sultan Dans 1
http://rapidshare.com/files/10130904…ans_1.mp3.html
Korfez Fon
http://rapidshare.com/files/10131018…z_fon.mp3.html
Kudus Fon
http://rapidshare.com/files/10131146/kudus_fon.mp3.html
Lara Lii Fon
http://rapidshare.com/files/10131269…i_fon.mp3.html
Los Conciertos En China Fon
http://rapidshare.com/files/10131382…a_fon.mp3.html
Love Story
http://rapidshare.com/files/10131484…story.mp3.html
Marmara Fon
http://rapidshare.com/files/10131555…a_fon.mp3.html
Melegin Gozyaslari Fon
http://rapidshare.com/files/10131747…i_fon.mp3.html
Memozin Fon
http://rapidshare.com/files/10131859…n_fon.mp3.html
Mezuniyet1 Fon
http://rapidshare.com/files/10131986…1_fon.mp3.html
Minyeli Abdullah Film Fon
http://rapidshare.com/files/10132075…m_fon.mp3.html
Mirac Dursun Ali
http://rapidshare.com/files/10132340…n_ali.mp3.html
Muhammed Aleyhisselam Program Fon
http://rapidshare.com/files/10132398…m_fon.mp3.html
Musica Etnica Africa
http://rapidshare.com/files/10132475…frica.mp3.html
Mustafa Demirci Sultanim
http://rapidshare.com/files/10132619…tanim.mp3.html
Muwashah
http://rapidshare.com/files/10132803/Muwashah.mp3.html
Never Too Late
http://rapidshare.com/files/10132958…_late.mp3.html
Ney Tekbir
http://rapidshare.com/files/10133013…ekbir.mp3.html
Ney Yunius
http://rapidshare.com/files/10133168…unius.mp3.html
Nova Manco Gypsy Fusion
http://rapidshare.com/files/10133306…usion.mp3.html
O Erlerki Fon
http://rapidshare.com/files/10133414…i_fon.mp3.html
Odyssey Fon
http://rapidshare.com/files/10133580…y_fon.mp3.html
Oliver Shanti Hundredandeight
http://rapidshare.com/files/10133719…eight.mp3.html
Olmasaydi Fon
http://rapidshare.com/files/10133803…i_fon.mp3.html
Omega Fon 1
http://rapidshare.com/files/10133973…fon_1.mp3.html
Omega Fon 2
http://rapidshare.com/files/10134132…fon_2.mp3.html
Ruya Fon
http://rapidshare.com/files/10134233/Ruya_fon.mp3.html
Saglik Fon
http://rapidshare.com/files/10134319…k_fon.mp3.html
Salif Keita Folon
http://rapidshare.com/files/10134453…folon.mp3.html
Santur İsmet Fon
http://rapidshare.com/files/10134575…t_fon.mp3.html
Selim Demirdelen Heartbeat Fon
http://rapidshare.com/files/10134754…t_fon.mp3.html
Selimina Fon
http://rapidshare.com/files/10134864…a_fon.mp3.html
Sensizlik Fon
http://rapidshare.com/files/10134963…k_fon.mp3.html
Seslenis Fon
http://rapidshare.com/files/10135047…s_fon.mp3.html
Siir Fon 1
http://rapidshare.com/files/10135087…fon_1.mp3.html
Sol Cennetin İrmaklari Fon
http://rapidshare.com/files/10135194…i_fon.mp3.html
Son Defa Fon
http://rapidshare.com/files/10135249…a_fon.mp3.html
Son Selam Enstrumental
http://rapidshare.com/files/10135413…ental.mp3.html
Sonbaharda Oya Enstrumental
http://rapidshare.com/files/10135478…ental.mp3.html
Sonsuza Yolculuk Fon
http://rapidshare.com/files/10135586…k_fon.mp3.html
Subat Sogugu Program Fon
http://rapidshare.com/files/10135683…m_fon.mp3.html
Tekbir
http://rapidshare.com/files/10135825/Tekbir.mp3.html
The Myrtoon
http://rapidshare.com/files/10135972…rtoon.mp3.html
Uhud Dursun Ali
http://rapidshare.com/files/10136325…n_ali.mp3.html
Umut Frekansi Fon
http://rapidshare.com/files/10136476…i_fon.mp3.html
Yagmurun Aski 2
http://rapidshare.com/files/10136659…ski_2.mp3.html
Yalnizligim
http://rapidshare.com/files/10136731…ligim.mp3.html
Yanki Fon
http://rapidshare.com/files/10136761/yanki_fon.mp3.html
Yururyus Fon
http://rapidshare.com/files/10136879…s_fon.mp3.html
Yuruyus
http://rapidshare.com/files/10137014/yuruyus.mp3.html

ALINTI

TÜRKÜLER

21 03 2007

>ERKAN OĞUR&İ.H. DEMİRCİOĞLU/MECNUNUM LEYLAMI GÖRDÜM

>MUSA EROĞLU’DAN MİHRİBAN

>AHMET ŞAFAK’TAN GESİ BAĞLARI

>YAVUZ BİNGÖL’DEN SARI GELİN

>MUSA EROĞLU’DAN YOLUN SONU GÖRÜNÜYOR

>ERKAN OĞUR&İ.H. DEMİRCİOĞLU/ELEDİM ELEDİM