EDEB

26 04 2008

edep çiçeğiEskiler, “Edeb” üzerinde çok durmuşlardır…

Edebsiz kemâl olmaz”!. yani, edep olmadan kemâl olmaz, demişlerdir… Orada kemâlden murad, “Mutmainne” bilincidir.

Yazının devamını oku »

Reklamlar
MANKURTLAŞMAK

26 04 2008

Bize ne oldu böyle..

Hafızası zayıf bir millet haline geldik… Dünümüzü bilmez yarınımızı göremez olduk…

Ne atayı hatırladık ne de …

Türk milletinin üzerinde oynanmaya çalışılan büyük bir senaryonun izlerini görmekteyiz:

“Aşağılık psikolojisi “

Yazının devamını oku »

MEHMET KAPLAN

26 04 2008

sabır savaş zaferEdebiyat tarihçisi, yazar. Sivrihisar’da doğdu İlk ve ortaöğrenimini Sivrihisar ve Eskişehir’de, yükseköğrenimini İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu’nda yaptı (1939)mehmet kaplan Yazının devamını oku »

ŞOK İDDİA

26 04 2008

Meclis Araştırma Komisyonu’nun isteği üzerine 33 kamu vakfına bağlı 46 şirketi incelemeye alan Sayıştay, üniversite vakıfları eliyle devletin parasının eşe dosta nasıl aktarıldığını belgeledi. Sadece 11 üniversite, 110 milyon YTL kaçırmış.Sayıştay, 3 yıl önce TBMM’nin talebiyle başlattığı Kamu Vakıfları Araştırma Raporu’nu tamamladı. Yüzlerce kamu vakfı arasından ekonomik büyüklüğü trilyonları bulan vakıfları mercek altına alan Sayıştay, birbirinden ilginç sonuçlara ulaştı. En çarpıcı sonuçlar ise üniversite vakıflarına ait. Sayıştay’ın üniversite raporlarındaki tespitlere göre kimi üniversite vakıfları şahsı harcamalardaki dozu o kadar aşmış ki; biradan iç çamaşırına kadar birçok kişisel harcama vakıflar üzerinden gerçekleştirilmiş.

Yazının devamını oku »

Yılmaz Karakoyunlu’nun ‘Yorgun Mayıs Kısrakları’ adlı kitabı

26 04 2008

Yılmaz Karakoyunlu’nun ‘Yorgun Mayıs Kısrakları’ adlı kitabı yine çok konuşulacak. Karakoyunlu kitabında, Yahya Kemal, Nazım Hikmet ve Adnan Menderes’in evli kadınlarla yaşadığı ilşkilere yer verdi. İşte ilginç iddialar.

Yazının devamını oku »

MUHİBBİ

18 04 2008

Bilmedim ahvâlimi gerçi ne hâl üstündediraşk mıdır ki

Şol kadar bildim nefs ile cidâl üstündedir

Fikri zikri âşıkın gerçi visâl-ı yârdir

Lîk hiç mümkün değil, fikri muhâl üstündedir

Gözleri dolmayanın âhir dolar toprağ ile

Hâce-i dünya gibi kim fikr-i mal üstündedir

Ölmez ol kim anıla adı anun iylik ile

Tâ kıyamet anılır ol kim kemâl üstündedir

Fahr-i âlem bakmadı dünyaya fakr etti kabûl

Ol mübarek cismine bak gör ki şal üstündedir

Korkarım ki gark ede bir gün beni seylâb-ı eşk

Kaldı hayrette Muhibbî sanki hâl üstündedir

Yazının devamını oku »