TEST

13 03 2007


1. İnsanlar, diğer insanlarla olan ilişkilerinde çok dikkatli olmalıdırlar. Bazı insanlar çok çabuk üzülüp kırılabilmektedirler. İlişki kurduğumuz insanlara içten ve saygılı davranırsak dostluklarımız kalıcı ve uzun olur.
Paragrafta vurgulanmak istenen nedir?
A)Bazı insanların çok çabuk kırılabileceği
B)Davranışların insan ilişkilerindeki önemi
C)Daha fazla dost kazanmanın önemi
D)Bütün insanlara güvenmek gerektiği
2. İnsanlararası iletişimde konuşma büyük anlam taşır. Örneğin, mağaza vitrinlerindeki mankenleri bilirsiniz. Hepsi de güler yüzlüdür. Ama dilleri olmadığı için soğukturlar. Onlar her ne kadar insan taklidi iseler de sahici insanları güzel yapan, sıcak yapan dildir. Ama her dil değil. Dilin de tatlısı olmalı
Paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A)Mankenlerin güler yüzlü olması
B)Kötü sözün insanlar üzerindeki etkisi
C)İnsanlararası ilişkilerde konuşmanın önemi
D)Mankenlerin insanların yerini tutamayacağı

3. Okul öncesinde kitabı ve okumayı seven çocuğun ileride düzenli bir yaşama ulaşacağı, başkalarını da düzenli bir yaşama özendireceği biliniyor. Okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması, toplumu yönlendirenlerin başlıca görevleri arasında yer almalı; çünkü geleceğimizi okuyan, araştıran, düşünen bireylerin kurması zorunluluğu vazgeçilmez bir gerçektir.
Paragrafta anlatılmak istenen nedir?
A)Kitabı seven çocukların yaşamları düzenlidir.
B)Okuma alışkanlığı yaygınlaştırılmalıdır.
C)Geleceğimizi, düşünen insanlar kuracaktır.
D)Okul öncesi çocuklar kitabı sevmemektedir.

4.Bazılarını eğlendirmese de onun kitapları; düşündüren, sorunlarımızı kendine dert edinmiş bir yazarın kitaplarıdır. O, Avrupa’nın en büyük romancılarındandır; romanı onlar gibi anlar. Romanın ne olduğunu bilenlerdedir o.
Paragrafta yazarın hangi özelliğinden bahsedilmemiştir?
A) Toplumun sorunlarına ilgi duymasından
B) Etkili bir özelliğe sahip olmasından
C) Roman Avrupalılar gibi anladığından
D) Sorunlara çözümler ürettiğinden

5.Eskiden başarılı olmak için tek şey öneriliyordu: Çok çalışmak. Oysa günümüzde bu yol “ etkili çalışmak” tan geçiyor. Etkili çalışmak zamanı, belirlenmiş örnekler doğrultusunda programlı olarak kullanmaktır. Bu çalışma şeklinde; dinlenmeye, problemlere geniş bir şekilde bakmaya daima imkan vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafın başlığı olmaya en uygundur?
A) Çalışmanın yararları
B) Çalışma ve başarı
C) Programlı çalışmanın gereği
D) Çalışmanın gerekliliği

6. “ Damla damla akan sudan
Koca göller dolup taşar
Tutumsuzlar kalır yolda
Tutumlular dağlar aşar”
Şiirdeki düşünceye en uygun atasözü hangisidir?
A) Damlaya damlaya göl olur.
B) Sakla samanı gelir zamanı.
C) Irmak kenarına çeşme yapılmaz.
D) Fazla mal göz çıkarmaz.

7. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi soyut anlamlıdır?
A) cam B) diş C) heyecan D) bardak

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “terim” yoktur?
A) Kafiyeleri bulmaya çalıştık.
B) Hece ölçüsü, dizelerdeki hece sayısına dayanır.
C) Bir üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir.
D) Olaylara her zaman farklı bakardı.

9. Aşağıdakilerden hangisinde kaynaştırma harfi vardır?
A) burnu B) kapıyı C) güzelliğin D) yiğidim

10. Aşağıdakilerin hangisinde ünsüz benzeşmesi yoktur?
A) Hızlı konuşmayı sevmem.
B) Eve erken gelmeni söylemiştim.
C) Sınıfın beşte biri gelmemiş.
D) 1985’te dünyaya gelmiş.

11. Aşağıdakilerin hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz?
A) meraklı B) yarışmacı C) güzellik D) çiçekçi

12. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde sesli harflerin tamamı geniştir?
A) kürekçi B) beşinci C) saatlerce D) balıkçılar

13. “ Sanatçının bize yansıttığı dünya çok geniş olmalıdır.” cümlesinde sırasıyla hangi ses olayları vardır?
A) benzeşme- benzeşme- yumuşama- kaynaşma
B) benzeşme- kaynaşma- benzeşme- yumuşama
C) yumuşama- kaynaşma- benzeşme- benzeşme
D) kaynaşma- kaynaşma- benzeşme- yumuşama

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses düşmesi yoktur?
A) Kavruk yüzlü insanlar memleketiydi burası.
B) O, ilk görünüşte savruk birisiydi.
C) Babam yıllardır bu işi yapıyor.
D) Ömrünü yeşillikler arasında geçirmiş.

15. Aşağıdakilerin hangisinde ünlü daralması yoktur?
A) Mevsim sonbahar, yapraklar bir bir sararıyordu.
B) Bu, taşındır diyerek Kabe’yi diksem taşına.
C) İnsanlar bana yiyecekmiş gibi bakıyor.
D) Gökler bulutlanıyor, rüzgar serinliyordu.

16. Aşağıdaki eklerden hangisi büyük ünlü uyumunu bozar?
A) –lik, -mi B) –ken, -ki C) –den, -ler D) –siz, -e

17. “ Ben sizleri çok özlüyorum.” Cümlesinde hangi ses olayı vardır?
A) Hece düşmesi C) Ünsüz yumuşaması
B) Ünsüz benzeşmesi D) Ünlü daralması

18. “ Onun da açıkça belirttiği bir fikri vardır.”
I. II. III.
Altı çizili sözcüklerdeki ses olayları sırasıyla nasıldır?
A) Kaynaştırma harfi- ünsüz yumuşaması- ünlü düşmesi
B) Kaynaştırma harfi- ünsüz benzeşmesi- ünlü düşmesi
C) Ünsüz türemesi- ünsüz benzeşmesi- ünlü düşmesi
D) Ünsüz türemesi- ünsüz yumuşaması- ünlü düşmesi

19. I. Bir de seni telli duvaklı gelin olduğunu görebilsem.
II. İlk şiirlerinde bazı şairlerden etkilenmeler olmuş.
III. Sarsıntı buradan bile rahatlıkla hissedildi.
IV. Yandaki boş arsa, çocuk parkı olacakmış.
Hangi cümlede ünsüz ikizleşmesi vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV.

20. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükte yazım yanlışı vardır?
A) Yazık ki beni henüz tanıyamamışsın.
B) Akşam ki konuşmalarından pişman görünüyor.
C) Okuldaki yanlışların düzeltmeye çalışmalısın.
D) Demek ki aramızda dostluk kalmamış.

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ –de/ -da “ nın yazımı yanlıştır?
A) Minik Beyza’da hastalanmış.
B) Perdeler de yıkanınca her şey tertemiz oldu.
C) Sanki bizi gördü de görmezlikten geldi.
D) O, sınava bizim okulda katıldı.

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ki “ nin yazımı ile ilgili bir yanlışlık vardır?
A) Dolaptaki sebzeler çürümüş.
B) Anladımki seninle anlaşamayacağız.
C) Spor yap ki genç kalasın.
D) Kalemimi evde unuttum, seninkini verir misin?

23. Aşağıdakilerin hangisinde virgül kaldırılırsa cümlenin anlamı değişmez?
A) Köylü, arabayı ilgiyle izledi.
B) Bu, okulda başarılı olmuştu.
C) Yaşlı, ağacın haline üzülüyordu.
D) Genç, adama şöyle bir baktı.

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük terim anlamıyla kullanılmıştır?
A) Sandalyenin ayağı kırılmış.
B) Orada yeni arkadaşlarla tanıştık.
C) Dün yüz sayfa kitap okudum.
D) Arkadaşlarla koyda biraz dolaştık.

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A) Aralarında güçlü bir bağ vardı.
B) Irmağın üzerinde bir taş köprü vardı.
C) Alınan karar kimseyi memnun etmedi.
D) Sınıfın pencerelerinden biri açıktı.

26. I. Çocuk iki günden beri açtı.
II. Kapıyı uzun boylu biri açtı.
Bu cümlelerdeki altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisi nedir?
A) Eş seslilik C) Eş anlamlılık
B) Yakın anlamlılık D) Karşıt anlamlılık
27. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ açılmak “ sözcüğü “ bozulmak “ anlamında kullanılmıştır?
A) Ben her konuda anneme açılırım.
B) Hatasını söyleyince aramız açıldı.
C) İyi yüzdüğünden denizde epeyce açıldı.
D) Bahçeye çıkınca içim açıldı.

28. O, neredeyse otobüse yetişemiyordu.
Altı çizili sözün cümleye kattığı anlam hangi cümlede vardır?
A) Bu sırrımı ancak sana söylerim.
B) Tepkiye aldırmadan hatasını yüzüne söyleyiverdi.
C) Günde bir saat televizyon izlemesen olmaz mı?
D) Onun seni aradığını söylemeyi az daha unutuyordum.
29. Aşağıdakilerin hangisinde deyimin açıklaması vardır.
A) Basit bir işi büyütmeni, pireyi deve yapmanı anlamıyorum.
B) Sevmediği, hatta nefret ettiği kişinin ocağına düşmüştü.
C) Çok sıkıntı çekti, sonunda turnayı gözünden vurdu.
D) Kürsüye çıkınca heyecandan dili tutulmuştu.

30. Bu ev ….. otuz milyar eder, bir kuruş fazla veremem.
Bu cümlede boş bırakılan yere hangisi getirilemez?
A) en fazla B) ancak C) yaklaşık D) taş çatlasa

31. Aşağıdakilerin hangisinde soyut bir sözcük yoktur?
A) Can gerek ki bu sevdaya dayana.
B) Dağ başında bir ağaç olsam.
C) Bu elemleri içimizden atmalıyız.
D) Umudunu yitiren her şeyini yitirmiş olur.

32. Aşağıdakilerden hangisinde tamlayan tamlananın neden yapıldığını belirtmemektedir?
A) bal kabağı C) pirinç pilavı
B) pamuk ipliği D) domates salatası

33. Aşağıdakilerin hangisinde belirtili ad tamlaması vardır?
A) Onunla birlikte yoksul insanları ziyaret ettik.
B) Kar, bütün gece durmadan yağdı.
C) Onurlu bir yaşamdan daha güzel bir şey yoktur.
D) Ağustos ayında yurt dışına çıkacakmış.

34. “ Cennet anaların ayakları altındadır.”cümlesinde kaç tane isim vardır?
A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

35. “ Sınıf “ sözcüğü hangi cümlede topluluk adıdır?
A) A sınıfı okulun birinci katındadır.
B) Sınıfın camı rüzgardan çatladı.
C) Bütün sınıfları halı kaplamışlar.
D) Bu sınıf okulun en çalışkanıdır.

36. Aşağıdakilerin hangisinde tamlamanın çeşidi farklıdır?
A) Komşu ekmeği komşuya borçtur.
B) Ay ışığında ceviz silkilmez.
C) Su testisi su yolunda kırılır.
D) Aklın yolu biridir.

37. “ Çocuklarımıza ülkemizde yayınlanan çocuk kitaplarını tanıtmak bizim görevimizdir.” Cümlesinde hal eki alan kaç sözcük vardır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

38. Aşağıdakilerin hangisinde “ kısmet “ sözcüğünün eş anlamlısı vardır?
A) Çalışma azmiyle büyük başarılara imza attı.
B) Acaba İstanbul’u görmek kısmet olacak mı?
C) Yatırımlarını doğru yaptığı için zengin oldu.
D) Balıkçılar ağları bu gün de doldurdu.

39. Aşağıdakilerin hangisinin eş seslisi yoktur?
A) Boy B) Kat C) Çivi D) El

40. Aşağıdaki sözcük çiftlerinin hangisinde farklı bir anlam ilişkisi vardır?
A) gür- seyrek C) süre- zaman
B) düzey- seviye D) görev- vazife

41. “ Karışmak” sözcüğü hangi cümlede mecaz anlamlıdır
A) Kitaplar ve defterler birbirine karıştı.
B) Problemi okuyunca aklı karıştı.
C) Rüzgardan saçları karıştı.
D) Kardeşimin boyarlı benimkine karıştı.

42. “Birine dokunsa da, sırası geldiğinde duruma çok uyan bir söz söylemek” anlamına gelen deyim hangisidir?
A) Taşa tutmak C) Taş atmak
B) Taş taş üstünde bırakmamak D) Taşı gediğine koymak

43. Aşağıdakilerden hangisinin konusu “dayanışma” değildir?
A) Ağaç yaprağıyla gürler. C) Sürüden ayrılanı kurt yer.
B) Yalnız taş duvar olmaz. D) Gün doğmadan neler doğar.

44. Aşağıdakilerin hangisinde deyim açıklamasıyla birlikte verilmemiştir?
A) Yemeyi çok seven boğazına düşkün biriydi.
B) Gereksiz yere konuşan, çenesi düşük bir insandı.
C) Sınavı kazanınca çok sevinmiş, içi içine sığmamıştı.
D) Bu işin çok kafa yorduğunu söylüyor, yardım istiyordu

45. Aşağıdaki deyimlerden hangisi “çalışkanlıkla” ilgidir?
A) Kol kanat germek C) Ekmeğini taştan çıkarmak
B) Yangına körükle gitmek D) Burnun doğrusuna gitmek

46. Aşağıdaki atasözlerinin hangisi öğüt anlamı taşımaz?
A) Güvenme varlığa, düşersin darlığa.
B) Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.
C) Zaman sana uymazsa sen zamana uy.
D) Kazma elin kuyusunu, kazarlar kuyunu.

47. Yazıklar olsun ki geçti boş yere,
Kırk yılı sürüyen şu gençlik çağım.
Şimdi ben, dalından kopmak üzere,
Kıvrılan çürük bir sarı yaprağım.
Şiire hakim olan duygu nedir?
A) Pişmanlık C) Özlem
B) Korku D) Umutsuzluk

48. Aşağıdakilerin hangisi deyimdir?
A) Öfke ile kalkan zararla oturur.
B) Keskin sirke küpüne zarar.
C) Can çıkmayınca huy çıkmaz.
D) Dağdan gelip bağdakini kovmak.

49. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme vardır?
A) Yavaş yavaş anlamaya başlamıştım.
B) Şarkı, türkü, şiir benim hayatımdır.
C) Özelden genele bir sıralama yaptık.
D) Hem ders anlattı, hem de dinledi.

50. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük cins değildir?
A) Sonbaharda yapraklar sararmaya başlar.
B) Masanın üzerinde su bardağı olacaktı.
C) Yaranın üzerini pamukla kapatmıştım.
D) Yaprak kendi kendine mırıldanıyordu.

51. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi bakımından farklıdır?
A) Papatya- Bitki C) Sıcak- Soğuk
B) Kanarya- Kuş D) Civciv- Hayvan

52. Tatiller bana hep hüzün verirdi. Karneyi aldığım ilk gün başlardım özlemeye öğretmenimi, arkadaşlarımı! Hatta ara sıra şikayet ettiğim sınavları dahi özlerdim. Şimdi neden kıymet bilememişim diye kızıyorum kendime. Meğer ne güzelmiş okul yıllar…
Paragrafta yazarın yansıttı duygu nedir?
A) Özlem B) Pişmanlık C) Sitem D) Karamsarlık

53. I. Dolayı II. Annem III. Gelemediğim
IV. Hastalandığından V. Size

Bu sözcüklerle kurallı ve anlamlı cümle kurulduğunda sıralama nasıl olur?
A) III, IV, V, I, II C) II, IV, III, V, I
B) V, II, IV, III, I D) II, IV, I, V, III

54. Aşağıdakilerin hangisi hal eki almamıştır?
A) Bu evde herkesin söz hakkı vardır.
B) Kalemi sıranın altına düşmüştü.
C) Çocuklara bir kerecik olsun güvenin.
D) Asla sizden habersiz hareket etmem.

55. Yunus, halkın dili olur. Devlet yönetiminde kendisine danışılan bir halk sözcüsüdür. Bu dünyayı da öte dünyayı da çok iyi bilir.
Parçaya göre Yunus için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Dini bilgisinin olduğu C) Bilgili ve güvenilir olduğu
B) Dilinin ağır olduğu D) Halkın sözcüsü olduğu

56. Aşağıdaki dörtlüğe anlamca en yakın atasözü hangisidir?

Sözünün bilen kişinin
Yüzünü ak ede bir söz
Sözü pişirin diyenin
İşini sağ ede bir söz
A) Sözünü bil, pişir ; ağzını der, devşir.
B) Tatlı söz, yılanı deliğinden çıkarır.
C) Acı söz, insanı dostundan eder.
D) Bülbülün çektiği, dili beladır.

57. Aşağıdakilerin hangisinde “cimri” sözcüğünün karşıt anlamlısı kullanılmıştır?
A) Aç gözlü, pek sevilmeyen bir yöneticiydi.
B) Yemeklerde eli cebi asla gitmezdi.
C) Yardımlarını hiç kimseden esirgemezdi Hakan.
D) Bu konularda oldukça cömertti babam.

58. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük mecazdır?
A) Başarı için düzenli çalışmak gerekir.
B) İnsan varlıkların en akıllısıdır.
C) Uzaktan çocukların sesi geliyordu.
D) Karanlık bir gelecek istemiyorum.

59. Aşağıdakilerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler vardır?
A) Bu adam, olur olmaz her söze karışır.
B) Bozuk saati sağlam diye satmışlar.
C) Tahtalar uzun ve de çok ince kesilmişti.
D) Kimileri sıcak, kimileri soğuk su ister.

60. “ Uygar insan ….. kabul eden, gerektiğinde özür dilemesini bilen insandır.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) hatasını B) borcunu C) fikirlerini D) önerilerini

61. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat yoktur?
A) Bu ses kulağıma müzik gibi geliyor.
B) Onu iki kez telefonla aradım.
C) Bana karşı sorumluluklarınız var.
D) Onu tanıyordu; ama samimiyeti yoktu.

62. “Ancak” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat olarak kullanılmıştır?
A) Bir daha gelmeyeceğini söyledi; ancak nedenini belirtmedi.
B) Yanına birçok eşya almıştı; ancak en önemli şeyi unutmuştu.
C) Böylesine güzel bir yemek ancak burada yenebilir.
D) Uzak bir yoldan gelmişti; ancak yorgun değildi.

63. “İçin” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “neden-sonuç” ilişkisi kurmuştur?
A) Bu yemeği konuklar için hazırladım.
B) Beni aradığı için çok sevindim.
C) O insan için pek iyi şeyler söylemiyorlar.
D) Salon için iki halı aldım.

64. “Doğru” sözcüğü hangi cümlede edat olarak kullanılmıştır?
A) Doğrulardan ayrılmayınız.
B) İşin doğrusunu ondan öğrendim.
C) Yaza doğru Avrupa’ya gideceğim.
D) Lütfen olayı bana, doğru anlatınız

65. “mi” sözcüğü hangi cümlede farklı anlamada kullanılmıştır?
A) Eve geldi mi bilmiyorum.
B) Güldü mü dişleri görünür.
C) Yanıtı bildi mi yüzü güler.
D) Kızdı mı yanına yaklaşamazsın.

66. Bağlaçlar, anlamca ilgili cümleleri ya da eş görevi görevli öğeleri bağlar.
Aşağıdakilerin hangisinde bağlaç, cümleleri bağlamıştır?
A) Balkona bir masayla bir sandalye bıraktı.
B) Tatlıyı da tuzluyu da ben yaptım.
C) Onu saatlerce bekledim ve onunla konuştum.
D) Babasından ne ev ne araba aldı.

67. “Akşam karanlığında bir şey görünmezmiş ateşten ve dumandan başka.”cümlesinde altı çizili sözcüklerin çeşidi hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) İsim- edat bağlaç
B) İsim- bağlaç- edat
C) Zarf- zarf- sıfat
D) Sıfat -bağlaç- isim

68. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “aman” sözcüğü cümleye “bıkkınlık “anlamı katmıştır?
A) Aman, ne zaman bitecek bu iş!
B) Aman, kimler gelmiş, kimler!
C) Aman, çocuğu gözünden ayırma!
D) Aman, oda insan mı sayılır!

69. Aşağıdaki “ki” lerden hangisi bağlaçtır?
A) Bendeki değişikliği fark ettin mi?
B) Gözlerindeki umudun yarısını istedim ondan.
C) Akşamki adamdı gördüğüm mutsuz ve perişan.
D) Öyle bir hava da gel ki vazgeçmek mümkün olmasın.

70.”de, da” bağlacı aşağıdakilerin hangisinde “neden-sonuç” ilgisi kurmuştur?
A) Gazeteci olduğunu söylemiş de bırakmışlar.
B) Büyümüş de bize söz söyler olmuş.
C) Onlarla birlikte o da geldi.
D) Eve gelince bir de ne göreyim.
71.”Akşamdan beri buraya birçok insan uğradı” cümlesindeki altı çizili kelimelerin çeşidi, hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Sıfat-zamir –zarf B)Sıfat-isim- edat
C) Edat- zamir- sıfat D)Zarf- sıfat- isim

72. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yalnız” sözcüğü edat görevindedir?
A) Ovadaki yalnız ev, her görenin zihninde bazı sorular yaratıyordu.
B) Çok yakın zamana dek bizde eleştiri türü yalnız çeviri türü ile beslenmiştir.
C) Ömründe şehir içinde bile yalnız dolaşmamıştı.
D) Bu yalnızı görenler, hâlindeki sefilliğe acırlardı.

73.”Karşı” sözcüğünün edat olduğu cümle hangisidir?
A) Yaptığı o harekete karşı, hiç sesimizi çıkarmadık.
B) Karşı evin elektriğini kesmişler.
C) Dikkatini toplayıp karşısında oturan kadına baktı.
D) Karşıya geçerken dikkat et.

74.”Hem bir gezinti yaparız, hem de oradaki işlerimizi bitirir, geri döneriz.” Cümlesindeki” hem… hem de” sözcüklerinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zamir B) Bağlaç
C) Edat D) Zarf

77. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “üzere” sözcüğü, koşul ilgi kurmuştur?
A) Geri vermek üzere kitabı almıştı.
B) Dinlenmek üzere odasına çıktı.
C) Dönmemek üzere yanımızdan ayrıldı.
D) Gitmek üzere ayağa kalktı

78. ”için” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat olarak kullanılmıştır?
A) Odanın içini oturulacak hale getirdi.
B) Önce suyunuzu için, sonra konuşuruz.
C) Toplantıda için sıkılırsa çıkar gidersin.
D) Ailesi için her şeyini ortaya koydu.

79. “ile” aşağıdakilerin hangisinde “birlikte olma, beraberlik” anlamı katmıştır?
A) Öfkeyle kalkan zararla oturur.
B) Sinemaya arkadaşlarıyla gitmek istemiyordu.
C) Bu haberin gelmesiyle işler bozuldu.
D) Önemli yerleri kırmızı kalemle işaretlediler.

80. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili edatlardan hangisi” neden-sonuç” ilgisi kurmuştur?
A) O, melek kadar uslu bir çocuktur.
B) Üşüdüğü için içeri girdi.
C) Ananesi ile yemeğe çıktılar.
D) Koca adam çocuk gibi ağlıyordu.

81.”Ve” bağlacı aşağıdakilerin hangisinde cümleleri bağlar?
A) Hastanın elleri ve ayakları şişiyordu.
B) Radyo ve televizyon çağın araçlarıdır.
C) Tören için öğretmenler ve öğrenciler sıra olmuştu.
D) Kadın gözlerini yumdu ve mırıldandı.

82. “Uyandım, kendimi yalnız buldum. Arabacı ( ) hancı dışarı çıkmışlar. Ben ( ) çıktım. Arabacı atları koşmuş, tekerleklere su döküyordu. Atlar ( )derin derin düşünüyorlardı.”
Yukarıdaki parçada parantez içlerine sırasıyla aşağıdaki bağlaçlardan hangileri gelir?
A) İle- ki- ile B) İle- de- da
C) Ve- ki- da D) Ve- de- ile

83.”Ancak” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde edattır?
A) Onu ancak bu bıçak kesebilir.
B) Giderim ancak sen de gelirsin
C) Onunla konuşacağım ancak göremiyorum ki.
D) Odunlarınızı taşırım ancak para verirseniz

84. “Doğru” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde edattır?
A) Doğru söze ne denir.
B) Doğru yoldan şaşmamalısın.
C) Onu tanırım doğru adamdır.
D) Çocuğa doğru koştu.

85. “Ada” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir isim tamlaması oluşturmuştur?
A) Garson bize iki ada çayı yapar mısın?
B) Sız hiç ada tavşanı yediniz mi?
C) Balıkçılar adanın öteki kıyısına geçtiler.
D) Ada soğanını çok sevdiğini söylüyordu.

86. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili kelime isimdir?
A) Pazardan ucuz bir ayakkabı aldı.
B) Tatlı yiyip tatlı söz söylemeli.
C) Çok gezdik ama açık dükkân bulamadık.
D) Ortalığı güzel bir koku sardı.

87. “Geniş bahçede eğlenceli oyunlar başladı.” cümlesinde, hangi kelimeler isimdir?
A) geniş – bahçede B) eğlenceli – oyunlar
C) bahçede – oyunlar D) başladı – geniş

88. Aşağıdaki mısraların hangisinde, isim tamlaması yoktur?
A) Gözlerime vurunca kubbelerin gölgesi
B) Öz cenneti gönlümce seyrettim bu akşam;
C) Göklerde ne bir nefes, ne de bir kanat sesi,
D) Uludağ etekleri al ipekten bu akşam.

89. Hangi cümlenin yüklemi isim tamlamasıdır?
A) Okulun kapılan boyandı.
B) Küçük Ağa romanını okudum.
C) Cemil’in en çok sevdiği, tarih dersidir.
D) Okullara güzellik veren, çocuklardır.

90. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir” sözcüğü isim olarak kullanılmıştır?
A) Biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar.
B) Biri bilmeyen bini hiç bilmez.
C) Bir korkak bir orduyu bozar.
D) Bir musibet bin nasihatten iyidir.

91.”-den” eki, aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayan eki görevini üstlenmiştir?
A) Akşamdan beri senin aramanı bekliyorum.
B) Balıklardan birini size hediye edeceğim.
C) Sıradan olaylar bu kadar önem kazanmamalıydı.
D) Üzüntüsünden hasta olmuş bizim oğlan.

92. Aşağıdaki cümlelerde geçen tamlamaların hangisi farklı bir tamlamadır?
A) Çocukların oyuncağını ellerinden aldı.
B) Zeyneplerin okulu buraya oldukça yakındır.
C) Bunu insanların çoğu bilmez
D) Nişan günü bu adam nereye gitmiş
93. Aşağıdakilerin hangisinde isim tamlaması kullanılmamıştır?
A) Halıda adamın ayak izleri kalmıştı.
B) Dershanenin kapısının önünde öğrenciler vardı.
C) Kazadan sonra yolun üzerinde kan lekeleri kaldı.
D) Martılar, batıya doğru uçuşuyorlardı.
94. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması kullanılmamıştır?
A) Kitabın sayfalarını arkadaşının suratına fırlattı.
B) Ayak ağrılarım bir dinse, diyordu.
C) Yaralı yüreğini dinlemeye karar vermişti.
D) Çay bardakları temizlenemiyordu susuzluktan.
95. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması nesne görevindedir?
A) Önüne adamın ceketini getirdiler.
B) İşin içyüzü bize ilginç geldi.
C) Onu burada tutan tarlanın verimidir.
D) Sınıfın üstünde bir şeyler dolaşıyordu.
96. “Şairim, zifiri karanlıkta gelse, şiirin hasını ayak sesinden tanırım.”
Bu cümledeki altı çizili tamlamanın özdeşi, aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Güneşin yakıcı sıcağını arıyorum bu havalarda.
B) İnsan sevgisinde kin ve nefretin yeri yoktur.
C) Günün yorgunluğunu denizin serin sularında gideriyor.
D) Bulutların ardında gün yanmadan sönüyor.
97. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne, belirtisiz isim tamlamasıdır?
A) Radyo programlanın hiç kaçırmadan dinler.
B) Burada, akşama dek çocuk sesleri duyulur.
C) El halılarını özenle silip kaldırdı.
D) Su şişelerini buzdolabına yerleştiriver.
98. Aşağıdakilerin hangisinde tamlama yoktur?
A) Sınıfın başkanı çabuk buraya gelsin.
B) Küçüğün sözleri herkesi etkilemişti.
C) Geri geldiğinde gözlerinin içi gülüyordu.
D) Belediyede çalıştığını söyledi.
99. ” Kişi zamirleri de ad tamlamalarında tamlayan olabilir.”
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uygun bir örnek vardır?
A) Hepimizin güvenliğini sağlayacaklar.
B) Programın sonunu bekleyemedi.
C) Onların evine kimse gitmez.
D) Meyvelerin fiyatını beğenmediler.
100. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili tamlama diğerlerinden farklıdır?
A) Kızlar burayı ağlama duvarına çevirdiler.
B) Ağzındaki kaplama dişler de bir bir dökülüyor.
C) Pazardan bir kilo süzme yoğurt alarak eve gitti
D) Başvuru formlarını dolma kalemle doldurdum.

Reklamlar