MANİLER

22 01 2007

Bostanlarda fasulyeAnam gitti gezmeye Ben anamdan örendim İnce boncuk çizmeye  Koyunum var karamanGaybolursa araman Ben bir reçber kızıyım Şehirliye yaraman 

Dere boyu gidelim Koyun kuzu güdelim Sennen beni görmüşler İnkâr bayrım edelim 

Ak koyun kuzusuna Gün tutmuş postusuna Ne desen de ağlasam Arnımın yazısına 

Tren gelir öterek Kömürünü dökerek Ben anamdan ayrıldım Gözüm yaşım dökerek 

Tut yedim duttu beni Yârim unuttu beni Yarı yola varmadan Hıçkırık tuttu beni 

Ak tavuk aldın mı?Kümese koymadın mı?Kör olası gaynana Sen gelin olmadın mı? 

Kapelesi ketenden Yârim indi trenden Boynuna sarılayım Gülünü incelmeden 

Kayalar yarılmasın Yar bana darılmasın Yar bana darılıp da Ellere sarılması 

Çaya inesim geldi Şeker yiyesim geldi Ala gözlü ablamı Gene göresim geldi Su içtim kana kana, Sular akar yana yana, Yüzün bir gün görmedim, Bilmem gidem ne yana. 

Merdiven indirdiler, Atlara bindirdiler, Kızım seni kahır eline gönderdiler, Ağlar silinir silinir ağlar. 

Gelin geldi evimize, Şenlik kurdu köyümüze, Hoş geldin allı gelin, Sefa geldin pullu gelin. 

Baban carsıya vardı mı?Alını yeşilini aldı mı?Suda kızıma dedi mi?Haydı kızım kutlu olsun. 

Haydı kızım kınan kutlu olsun, Burada dilin tatlı olsun. Çağırın gelin kızın anasını Kızı gelin oldu görsün. 

Allah muradını verdi bugün, Anasını kızsız koyan Evlerini ıssız koyan, Testisini susuz koyan. 

Kahve doktum kuruna, El vurmayın durula, Yârime yar diyeni, Sol göğsünden vurula. 

Bayburt’a giden yollar Uzadıkça uzarlar, Geçme bizim kapıdan Eller bana kızarlar. 

Maşrapanın kalayı, Kızlar çeker halayı, Allah için söyleyin, Var mı askın kolayı. 

Suya bulgur ezerim, Hem ezer hem süzerim, Ben yarımın derdinden Deli olmuş gezerim.  Hey hızara hızara Dalda elma gızara Beni sana vermizlerBaşka yerden giz ara 

Gayadan öküz bakar Öküzün arnı sakar Delikanlı dururken Sakallıya kim bakar 

Mendil aldım onbeşe Onu serdim güneşe Gitti yârim gelmedi Beni aldı telaşe 

Dağdan kestim kereste Kuş besledim kafeste Yârin hasta dediler Yetiştim son nefeste 

Karşıda ala inek Tüyleri benek benek Hiç boğazımdan geçmiyor Yarsız yediğim yemek 

Kuş kafese girmiyor Buna aklım ermiyor Hiç boşuna ah çekme Annem beni vermiyor 

Evleri sarı boya Gel yarim doya doya İç vereme tutuldum Gamıma koya koya 

Armut dalda bir iki Saydım baktım on iki On ikinin içinde Gök yazmalı benimki 

İnce yazma düreyim Aç koynunu gireyim Uyan uyan sar beni Yar olduğunu bileyim 

Tavanlarda tencere El vurmadım incire Gavur babam duymasın Çeker beni zencire       Çaya indim taş buldum Yüzüğüme kaş buldum Neredeydin la sürgün Yanıma yoldaş buldum 

Arabası kirendenMendil sallar trenden Abenim nazlı yarim Nasıl ayrıldın benden 

Kara tren ak tren Askerleri say tren Benim yarım kırkbeşti Postasıyla say tren 

İki çeşme yanyana Su içsem kana kana Bana ediresini ver Mektup yazayım sana 

Sergenlerde çekirdek Bostanlarda bitecek Ben isterim babamdan Dört davul sekiz köçek 

Evleri var üst başta Kundum dalda taşta Sen orada ben burda Akıl kalmadı başta 

Harmanı yuvarladım Samanı çuvalladım Gara gözlü ey abim Allaha ısmarladım 

Keteni bez edeyim Hangi yol gözeteyim Kara gözlü yarimi Kimlere benzeteyim 

Mendil serdim bir taşa Neler geldi bu başa Öptüm bir kız yanağı Dedi bana çok yaşa 

İp attım ucu kaldı Ocakta saçı kaldı Ben büyüttüm el aldı Yürekte açı kaldı Eğer gelinim iyi olursan Bizde seni överiz Kotu olursan gelinim Hepimizde döveriz. 

Karatavuk olmadın mı?Dallara konmadın mı?Şebek yüzlü kaynanam, Sen gelın olmadın mı? 

Karşıdaki gök ekin, Aldırdım elimdekin, Her soran benzim sorar, Sormazlar kalbimdekin. 

Ekim ektim düzlere, Diken oldum gözlere, İşte ben gider oldum, Ayaş kalsın sizlere. 

Yıldırım vurdu bizi, Dal gibi kırdı bizi, Araya girdi düşman, Dağlar ayırdı bizi 

Arabamın tekeriHem ileri hem geriBenim de bir yârim varOruçlar’ın şoförü 

Avlu dibi örümcekAklım gitti görüncekBen aklımı yemedimKöylülere gidecek 

Ayağında mesi varOdasında sesi varBekâr oğlan değil mi?Kızlarda hevesi var 

Ayakkabı aldırdımBir sele topuklarıBeni baştan çıkaranTaşköprü kopukları 

Ayakkabı giyerimÜstü beyaz olursaKaynanamı severimOğlu güzel olursa Garşıdan gelen atlı Ne gayratlı gayratli Ben istedim vermedi Niman malın gıymatlı 

Kara kabak bağ atar Altında yılan yatar Ben bilmem mi a yârim Goynunda neler yatar 

Deniz coştu göl oldu Yârim sana ne oldu Benim sana yandığım Memlekette şan oldu 

Ev ötene ev yaptım Çıktım üstüne baktım Yârim gelecek diye Çivte lambalar yaktım 

Irmak gumsuz galır mı?Dibi susuz galır mı?Senin gibi güzelin Goynu yarsız galır mı? 

Karşıdan ünlüyorlar Badılcan belliyorlar Bu köy nasıl köyümüş Varmadan övüyorlar 

Mısır ektim azmasın Gelen geçen kazmasın Yar üstüne yar seven Gençliğine doymasın 

Titretin ışıkları Çalıver kaşıklarıYürü tirenim yürü Kavuştur âşıkları 

Elinde demir orak Mektup göndersem ırak Cebinde tarağın Bana yadikar bırak 

Elma attım nar geldi Dar sokaktan yar geldi Eğil biyol öpeyim Al yanaktan kan geldi       Gökde yıldız niniynen Köçek oynar ziliynen Ayağına taş batmış Siliyor mendiliylen 

Dam kapısı açıldı İnce boncuk saçıldı Yar kapıdan girince Gözüm gönlüm açıldı 

Dağda tavşan oynuyor Yelesini yağlıyor Ötmüş yârim dizime Garip garip aylıyor 

Irmak coştu kül oldu Yârim sana ne oldu Olan oldu a gülüm Madenkeş sebep oldu 

Tütün içtim lüleden Benim yârim Günye’den Biricik biricik baş olmazHoş geldiniz cümleden 

Damda kırat harlıyor Kapılan parlıyor Aşmış yengem geliyor Beyaz mendil sallıyor 

Kayalar yarılmasın Yar bana darılmasın Yar bana darılıp da Ellere sarılmasın 

At üstünde cenderme Dut kolundan goyvermeGiz ben seni atacın Kimselere deyverme 

Sarı kâğıt yazarım Sandık sandık basarım Yârimi vermezlerse Ben kendimi asarım 

Kar yağıyor yağıyor Abamı giyeceğim İhtiyara varıp da Goca mı diyeceğim Cuma köyün yollarıDönüm geliyor dönümCuma köyünden kız almakÖlüm geliyor ölüm 

Yarımca’da saz olurGül açılır yaz olurBen yârime gül dememGülün ömrü az olur 

Hereke’dir köyünüzBuz gibidir suyunuzKöyünüzü beğendimYok, mu bekâr kızınız 

Harmanlardan geçiverAta yonca biçiverİki tane yar olmaz Birinden vazgeçiver 

Dikenli’nin dağlarıÜzüm yapmaz bağlarıÜzüm yapsa bağlarıEvlenir oğlanları 

Karpuz kestim kan gibiUzadı urgan gibiYarımca kızlarıKınalı kurban gibi 

Yarımca’da saz olurGül açılır yaz olurBen yârime gül dememGülün ömrü az olur 

Kirazımız dalbastı Dalları kiraz bastı Delikanlı söz etti Kızlar yüzünü astı 

Bu kiraz budak budakOlur, mu kiraz dudakYarımca’nın güzeliCanımdır sana adak 

Duvarda makas asulu Elbiseler kesülü Bana mani sorarsan Kirli çuval basulu Şu giden kimin oğlu Paltası da ak kolu Dönüp bana bakmıyor Saki vezirin oğlu 

Bahçenizde gül var mı?Gül altından yol var mı?Gel gidelim sevgilim Annenden izin var mı? 

Kayadan indirmişler Tirene bindirmişler Kara saçlı yârimi Gurbete göndermişler 

Ay gelir aydan beri Çay gelir dağdan beri Ben yârimi görmedim Bir buçuk aydan beri 

Bostanlarda aşlama Aşlamayı taşlama Ben askere giderken Ağlamaya başlama 

Su koydum su taşına Masanın ortasına Memelerin benziyor Ferik yumurtasına 

Denizin dibi derin Üstüne halı serin Sandık sepet istemem Beni sevdiğime verin 

Duvağın telli gelin Gümüşten elli gelin Buğulu gözlerinden Sevdiğin belli gelin. 

Gün kavuştu ırakta, Gözüm karada akta, Herkesin yarı geldi, Benim yarım uzakta. 

Toprağında tasında Benleri var kasında, Sen bahar içindesin

Bense ömrüm kışında. 

Bostanlarda fasulyeAnam gitti gezmeye Ben anamdan örendim İnce boncuk çizmeye 

Koyunum var karamanGaybolursa araman Ben bir reçber kızıyım Şehirliye yaraman 

Dere boyu gidelim Koyun kuzu güdelim Sennen beni görmüşler İnkâr bayrım edelim 

Ak koyun kuzusuna Gün tutmuş postusuna Ne desen de ağlasam Arnımın yazısına 

Tren gelir öterek Kömürünü dökerek Ben anamdan ayrıldım Gözüm yaşım dökerek 

Tut yedim duttu beni Yârim unuttu beni Yarı yola varmadan Hıçkırık tuttu beni 

Ak tavuk aldın mı?Kümese koymadın mı?Kör olası gaynana Sen gelin olmadın mı? 

Kapelesi ketenden Yârim indi trenden Boynuna sarılayım Gülünü incelmeden 

Kayalar yarılmasın Yar bana darılmasın Yar bana darılıp da Ellere sarılması 

Çaya inesim geldi Şeker yiyesim geldi Ala gözlü ablamı Gene göresim geldi  

Su içtim kana kana, Sular akar yana yana, Yüzün bir gün görmedim, Bilmem gidem ne yana.  

Merdiven indirdiler, Atlara bindirdiler, Kızım seni kahır eline gönderdiler, Ağlar silinir silinir ağlar.  

Gelin geldi evimize, Şenlik kurdu köyümüze, Hoş geldin allı gelin, Sefa geldin pullu gelin.  

Baban carsıya vardı mı?Alını yeşilini aldı mı?Suda kızıma dedi mi?Haydı kızım kutlu olsun.  

Haydı kızım kınan kutlu olsun, Burada dilin tatlı olsun. Çağırın gelin kızın anasını Kızı gelin oldu görsün.  

Allah muradını verdi bugün, Anasını kızsız koyan Evlerini ıssız koyan, Testisini susuz koyan.  

Kahve doktum kuruna, El vurmayın durula, Yârime yar diyeni, Sol göğsünden vurula.  

Bayburta giden yollar Uzadıkça uzarlar, Geçme bizim kapıdan Eller bana kızarlar.  

Maşrapanın kalayı, Kızlar çeker halayı, Allah için söyleyin, Var mı askın kolayı.  

Suya bulgur ezerim, Hem ezer hem süzerim, Ben yarımın derdinden Deli olmuş gezerim.  

Hey hızara hızara Dalda elma gızara Beni sana vermizlerBaşka yerden giz ara 

Gayadan öküz bakar Öküzün arnı sakar Delikanlı dururken Sakallıya kim bakar 

Mendil aldım onbeşe Onu serdim güneşe Gitti yârim gelmedi Beni aldı telaşe 

Dağdan kestim kereste Kuş besledim kafeste Yârin hasta dediler Yetiştim son nefeste 

Karşıda ala inek Tüyleri benek benek Hiç boğazımdan geçmiyor Yarsız yediğim yemek 

Kuş kafese girmiyor Buna aklım ermiyor Hiç boşuna ah çekme Annem beni vermiyor 

Evleri sarı boya Gel yarim doya doya İç vereme tutuldum Gamıma koya koya 

Armut dalda bir iki Saydım baktım on iki On ikinin içinde Gök yazmalı benimki 

İnce yazma düreyim Aç koynunu gireyim Uyan uyan sar beni Yar olduğunu bileyim 

Tavanlarda tencere El vurmadım incire Gavur babam duymasın Çeker beni zencire  

Çaya indim taş buldum Yüzüğüme kaş buldum Neredeydin la sürgün Yanıma yoldaş buldum 

Arabası kirendenMendil sallar trenden Abenim nazlı yarim Nasıl ayrıldın benden 

Kara tren ak tren Askerleri say tren Benim yarım kırkbeşti Postasıyla say tren 

İki çeşme yanyana Su içsem kana kana Bana ediresini ver Mektup yazayım sana 

Sergenlerde çekirdek Bostanlarda bitecek Ben isterim babamdan Dört davul sekiz köçek 

Evleri var üst başta Kundum dalda taşta Sen orada ben burda Akıl kalmadı başta 

Harmanı yuvarladım Samanı çuvalladım Gara gözlü ey abim Allaha ısmarladım 

Keteni bez edeyim Hangi yol gözeteyim Kara gözlü yarimi Kimlere benzeteyim 

Mendil serdim bir taşa Neler geldi bu başa Öptüm bir kız yanağı Dedi bana çok yaşa 

İp attım ucu kaldı Ocakta saçı kaldı Ben büyüttüm el aldı Yürekte açı kaldı  

Eğer gelinim iyi olursan Bizde seni överiz Kotu olursan gelinim Hepimizde döveriz.  

Karatavuk olmadın mı?Dallara konmadın mı?Şebek yüzlü kaynanam, Sen gelın olmadın mı?  

Karşıdaki gök ekin, Aldırdım elimdekin, Her soran benzim sorar, Sormazlar kalbimdekin.  

Ekim ektim düzlere, Diken oldum gözlere, İşte ben gider oldum, Ayaş kalsın sizlere.  

Yıldırım vurdu bizi, Dal gibi kırdı bizi, Araya girdi düşman, Dağlar ayırdı bizi  

Arabamın tekeriHem ileri hem geriBenim de bir yârim varOruçlar’ın şoförü 

Avlu dibi örümcekAklım gitti görüncekBen aklımı yemedimKöylülere gidecek 

Ayağında mesi varOdasında sesi varBekâr oğlan değil mi?Kızlarda hevesi var 

Ayakkabı aldırdımBir sele topuklarıBeni baştan çıkaranTaşköprü kopukları 

Ayakkabı giyerimÜstü beyaz olursaKaynanamı severimOğlu güzel olursa  

Garşıdan gelen atlı Ne gayratlı gayratli Ben istedim vermedi Niman malın gıymatlı 

Kara kabak bağ atar Altında yılan yatar Ben bilmem mi a yârim Goynunda neler yatar 

Deniz coştu göl oldu Yârim sana ne oldu Benim sana yandığım Memlekette şan oldu 

Ev ötene ev yaptım Çıktım üstüne baktım Yârim gelecek diye Çivte lambalar yaktım 

Irmak gumsuz galır mı?Dibi susuz galır mı?Senin gibi güzelin Goynu yarsız galır mı? 

Karşıdan ünlüyorlar Badılcan belliyorlar Bu köy nasıl köyümüş Varmadan övüyorlar 

Mısır ektim azmasın Gelen geçen kazmasın Yar üstüne yar seven Gençliğine doymasın 

Titretin ışıkları Çalıver kaşıklarıYürü tirenim yürü Kavuştur âşıkları 

Elinde demir orak Mektup göndersem ırak Cebinde tarağın Bana yadigar bırak 

Elma attım nar geldi Dar sokaktan yar geldi Eğil biyol öpeyim Al yanaktan kan geldi  

Gökde yıldız niniynen Köçek oynar ziliynen Ayağına taş batmış Siliyor mendiliylen 

Dam kapısı açıldı İnce boncuk saçıldı Yar kapıdan girince Gözüm gönlüm açıldı 

Dağda tavşan oynuyor Yelesini yağlıyor Ötmüş yârim dizime Garip garip aylıyor 

Irmak coştu kül oldu Yârim sana ne oldu Olan oldu a gülüm Madenkeş sebep oldu 

Tütün içtim lüleden Benim yârim Günye’den Biricik biricik baş olmazHoş geldiniz cümleden 

Damda kırat harlıyor Kapılan parlıyor Aşmış yengem geliyor Beyaz mendil sallıyor 

Kayalar yarılmasın Yar bana darılmasın Yar bana darılıp da Ellere sarılmasın 

At üstünde cenderme Dut kolundan goyvermeGiz ben seni atacın Kimselere deyverme 

Sarı kâğıt yazarım Sandık sandık basarım Yârimi vermezlerse Ben kendimi asarım 

Kar yağıyor yağıyor Abamı giyeceğim İhtiyara varıp da Goca mı diyeceğim  

Cuma köyün yollarıDönüm geliyor dönümCuma köyünden kız almakÖlüm geliyor ölüm 

Yarımcada saz olurGül açılır yaz olurBen yârime gül dememGülün ömrü az olur 

Herekedir köyünüzBuz gibidir suyunuzKöyünüzü beğendimYok, mu bekâr kızınız 

Harmanlardan geçiverAta yonca biçiverİki tane yar olmaz Birinden vazgeçiver 

Dikenli’nin dağlarıÜzüm yapmaz bağlarıÜzüm yapsa bağlarıEvlenir oğlanları 

Karpuz kestim kan gibiUzadı urgan gibiYarımca kızlarıKınalı kurban gibi 

Yarımcada saz olurGül açılır yaz olurBen yârime gül dememGülün ömrü az olur  

Kirazımız dalbastı Dalları kiraz bastı Delikanlı söz etti Kızlar yüzünü astı 

Bu kiraz budak budakOlur, mu kiraz dudakYarımca’nın güzeliCanımdır sana adak  

Duvarda makas asulu Elbiseler kesülü Bana mani sorarsan Kirli çuval basulu  

Şu giden kimin oğlu Paltası da ak kolu Dönüp bana bakmıyor Saki vezirin oğlu 

Bahçenizde gül var mı?Gül altından yol var mı?Gel gidelim sevgilim Annenden izin var mı? 

Kayadan indirmişler Tirene bindirmişler Kara saçlı yârimi Gurbete göndermişler 

Ay gelir aydan beri Çay gelir dağdan beri Ben yârimi görmedim Bir buçuk aydan beri 

Bostanlarda aşlama Aşlamayı taşlama Ben askere giderken Ağlamaya başlama 

Su koydum su taşına Masanın ortasına Memelerin benziyor Ferik yumurtasına 

Denizin dibi derin Üstüne halı serin Sandık sepet istemem Beni sevdiğime verin 

Duvağın telli gelin Gümüşten elli gelin Buğulu gözlerinden Sevdiğin belli gelin.  

Gün kavuştu ırakta, Gözüm karada akta, Herkesin yarı geldi, Benim yarım uzakta.  

Toprağında tasında Benleri var kasında, Sen bahar içindesin Bense ömrüm kışında.  

 

Çay aşağu giderim Topal koyun güderim Eğer anam vermezse Bohçamı alur giderim  

Mavi boyarlar molaSevsem duyarlar molaİkimizde bir boydaNikâh gıyarlar mola  

Harmanlarda ot bittiGoyun yayulsun diye Hatıp kekül sallamış Muhtar bayulsun diye 

Üzüm goydum sepeteYar oturur tepedeBen bir yeni yar sevdumŞan olsun memlekete 

Altınım var boynumdaİki ellerim goynumda Ela gözlü sevduğum Gece gündüz aynımda  

Altını bozdurayımSıraya dizdireyimElma armut değülsünCebimde gezdireyim  

Yaylanın çimeniniHep toplamış geyiklerSevdalunun işineNe garuşur böyükler  

Gayalardan ot biter Guzular yayulsun diye Gızlar kekürt sallar Oğlanlar bayulsun diye  

Dozer geliyor dozerÇekilin sizi ezerBenim sevduğum oğlanSinan Özer’e benzer  

Yayladan mı geliyon Sırtındaki yayuk mu?Ben sağa ayakkabı verdüm Ayağundaki çaruk mu?  

Ambar altunda cecükBacakları küçücükBenüm sevduğum oğlanDünyalarda biricük  

Eriklerin çayırıYana eğer başınıYarimin motoru varÇıkamıyor bayırı 

Su serptim serin olsunMezarım derin olsunDünyada alamazsamAhrette benim olsun 

Kiremit üstünde gezersinİnci boncuk dizersinKusura bakmayın amaSen hepsinden güzelsin 

Ne uyursun ne uyursunBu uykuyla ne bulursunAl abdesti, kıl namazıCenneti alayı bulursun 

Bağa girdim nar içinDolaşırım yar içinAnneler kız büyütürDelikanlılar için 

İstanbul’a giderkenSol tarafta hastaneYârimin mektubunuEğlendirme postane 

Davulumun ipi kaytanKalmadı sırtımda mintanVerin ağalar bahşişimiSırtıma alayım mintan 

Bağa gittim bağlamaKara gözlüm ağlamaBen buralı değilimBana gönül bağlama 

Mani maniyi açarManiden kaldım naçarKör olası çöpçülerYarsız yorganım açar  

Besmele ile çıktım yolaSelam verdim sağa solaSelamımı aldınız mıKomşulara yaydınız mı 

Manici başı mısınCevahir taşımısınSana resmimi versemCebinde taşır mısın 

Kara kara kazanlarKara yazı yazanlarCennet yüzü görmesinAramızı açanlar 

Kul bela görmezAllah yazmadıkçaAllah bela vermezKul azmadıkça 

Mani maniye kelamSevdiğime benden selamHiç incinip üzülmeKovuşuruz bir zaman 

Sekiz sekiz on altıBurası ceviz altıYarimin istediği kızAyakkabımın altı 

Minare yıkılmışDirek isterAğabeyimin canıBörek ister 

Mani benim ezberimKan ağlıyor gözlerimBen yarimin yolunuAkşam sabah gözlerim 

Masa üstünde pekmezÇoban kavalın ötmezÖnünde gezen sürünBenim nişana yetmez 

Edep bir taç imişNuru HüdadanGiy al o tacıEmin ol her beladan  

Biz gideriz ikimizKestanedir yükümüzKarakoç’un içindeElti olacağız ikimiz 

Karanfili ekemedimSuyunu dökemedimYarimden ayırdılarYüzünü göremedim 

Ayva attım samanaDumana bak dumanaŞoför yârim var ikenGider miyim çobana 

Bizim evin önündeCankurtaran bağırıyorNe kabahat ettin yârimJandarmalar arıyor 

A apacak apacakGökten yıldız kopacakAçma yârim ağzınıKuşlar yuva yapacak 

Ayvalar dilim dilimDarılmış benim gülümBen gülüme ne dedimKurusun ağzım dilim 

Köprüden geçer ikenKöprü salladı beniYârimin eski dostuDüşman belledi beni 

Yolda buldum on paraYârim yüzün ne karaAllah sana su vermişYıkasana maskara 

Gel gidelim sevdalımBizim vatana kadarYar ben senden ayrılmamDünya batana kadar 

Asmanın arasındanAlamadım üzümüKaldır yârim şapkanıGöremedim yüzünü  

Sarı motor geliyorSarı duman veriyorAç kapıyı bak yârimSana gelin geliyor 

Kasabın satırı varYanında yatırı varBen kasap olmazdım yaParanın hatırı var 

Kuyudan su çekerimAl bakıra dökerimDaha yaşım küçük amaKara sevda çekerim 

Dere boyu kavaklarıDökülür yapraklarıYârim orada ben buradaÇınlasın kulakları 

Bahçelerde sardunyaSardunyayı kırdın yaBeni beğenmiyordunNasıl bana kaldın ya 

Yaza yaza yaz geldiMürekkebe zam geldiDaha yazacaktım amaKarakoça kiraz geldi 

İndim dereye durdumDokuz güvercin vurdumDokuzunun içindeBen birine vuruldum 

Hoca çıkmış mahalleyeTopluyor kaşıklarıCennet istersen HocaKavuştur aşıkları 

Gide gide yoruldumSular gibi duruldumŞu karşı ki oğlanınGözlerine vuruldum 

Evleri yapan ustaYeniden yıksın yapsınPencere bırakmamışDelikanlılar baksın   

Dalları bastı kirazSevdamı anlamadınÖnce beni yalvarttınŞimdi sen yalvar biraz 

Karakoç dur köyümüzZemzem olur suyumuzSevip sevip ayrılmakDalga geçmek huyumuz 

Camdan aldım makasıAçtım gömlek yakasıBizim evden gözükürYarin arka bahçesi 

Bizim evin önündeAyvalar şişman olurİlk yârini almayanSonunda pişman olur 

Motor geliyor motorMotorun bacası yokKalkmış beni istiyorCebinde parası yok 

Dolabın kapaklarıÇınarın yapraklarıKara gözlü yâriminÇınlasın kulakları 

Mavi yelekli yârimÇarkıfelekli yârimBeni bırakıp gittiDemir yürekli yârim 

Elma attım denizeGeliyor yüze yüzeSevdiğimin sözleriHediye kaldı bize  

İçeride ara kapıSürmesi çavdar sapıİkimizi ayıranDilensin kapı kapı 

Entarisi al basmaAlıp duvara asmaSen benimsin ben seninEllere kulak asma  

Havalarda kırlangıçKanadı ayrıç ayrıçİkimizi ayırtanKan kussun avuç avuç 

Maniciyim maniciAk gerdan altın inciEğer annem verirseVarıcıyım varıcı 

Kara kara kazanlarKara yazı yazanlarCennet yüzü görmesin Aramızı bozanlar 

Geline bak gelineKına yakmış elineNe mutlu bu gelineGidiyor sevdiğine 

Havalarda kelebekKanadı benek benekBeni yardan ayıranKalbur satsın hem elek 

Ortaokul olur mu?İçinde durulur mu?Benim yârim talebeOnunla dalga olur mu? 

Yeşil iplik bükerimYare yelek dikerimYelek yare olmazsanVallahi seni sökerim 

Bizim camın altındaHerkes bunun farkındaBiz yarimle konuştukKırklareli Parkında  

Yüksek evler yaptırdımDayamaya direk yokYarim kaçmak istiyorBende öyle yürek yok 

Burası Üsküp dereSu istersen İşte dereEkmek istersen Allah vereYatak istersen geldiğin yere  

Üsküp dere köprüsü Hafif sallar adamıÜsküp dere kızlarıİpsiz bağlar admı 

Mani maniyeleyim miBir mani söyleyeyim miİşaret et sevdiğimYanına geleyim mi 

Cam altında ısırganGavur musun MüslümanGel bir kerecik öpeyimVallahi bak ısırmam 

Armudu taşlayalımDibinde kışlayalımSevdiğimi görünceManiye başlayalım 

Bahçelerde pırasa Yaprağına kar yağsa Oğlanlar bekâr kalsa Şu kızlara yalvarsa 

Al giydim alsın diyeMor giydim sarsın diyeİnadıma bakarımSen bana yarsın diye 

Mendilimin ucuna Sakız bağlarım sakızDuyuyorum sevdiğimSevermişsin başka kız 

Pembe giyerim pembe Pembe yakışır gence İnsan bir hoş oluyor Sevdiğini görünce  

Kaşların karasına Mim çekmiş arasına Yari ilaç diyorlar Kalbimin yarasına 

Derelerin çakılıKimden aldın akılıOrta yerde oynayanAğabeyimin çakırı  

Karpuz kestim yiyen yok Ağızım yandı diyen yok Sevdiğime kavuştum Gözün aydın diyen yok  

Entarimi ben biçtimAteşine ben düştümNe kadar cahilmişimAsker oğlana düştüm 

Bizim evin önüneKim attı mavi boyaAnnem babam evde yokBakalım doya doya 

Gülüm kurutmam seniSuda çürütmem seniSenelerce görmesemYine unutmam seni 

Başımdaki çemberimOymalıdır oymalıOldun dünya güzeliSana nasıl doymalı 

Sen Aslısın ben KeremSana kalbimi veremO kadar zalim olmaEdeceksin beni verem 

Motor almış seksene Bin üstüne gezsene Motor güzeldir amma Bak üstündeki serseme 

Bizim köyün yollarıÇamurluktur kayarsınBizim köyün kızlarıDalgacıdır yanarsın 

Yengem çıkmış mahalleyeTopluyor kaşıklarıNasıl ayırdın yengeBiz gibi aşıkları 

Bizim köyün kızları Sürmelidir gözleriGözlerine bakınca Kaçırdım öküzleri   

                                                                                                                                          

Reklamlar
MANİLER

22 01 2007

MANİLER Bostanlarda fasulyeAnam gitti gezmeye Ben anamdan örendim İnce boncuk çizmeye Koyunum var karamanGaybolursa araman Ben bir reçber kızıyım Şehirliye yaraman 

Dere boyu gidelim Koyun kuzu güdelim Sennen beni görmüşler İnkâr bayrım edelim 

Ak koyun kuzusuna Gün tutmuş postusuna Ne desen de ağlasam Arnımın yazısına 

Tren gelir öterek Kömürünü dökerek Ben anamdan ayrıldım Gözüm yaşım dökerek 

Tut yedim duttu beni Yârim unuttu beni Yarı yola varmadan Hıçkırık tuttu beni 

Ak tavuk aldın mı?Kümese koymadın mı?Kör olası gaynana Sen gelin olmadın mı? 

Kapelesi ketenden Yârim indi trenden Boynuna sarılayım Gülünü incelmeden 

Kayalar yarılmasın Yar bana darılmasın Yar bana darılıp da Ellere sarılması 

Çaya inesim geldi Şeker yiyesim geldi Ala gözlü ablamı Gene göresim geldi  

Su içtim kana kana, Sular akar yana yana, Yüzün bir gün görmedim, Bilmem gidem ne yana.  

Merdiven indirdiler, Atlara bindirdiler, Kızım seni kahır eline gönderdiler, Ağlar silinir silinir ağlar.  

Gelin geldi evimize, Şenlik kurdu köyümüze, Hoş geldin allı gelin, Sefa geldin pullu gelin.  

Baban carsıya vardı mı?Alını yeşilini aldı mı?Suda kızıma dedi mi?Haydı kızım kutlu olsun.  

Haydı kızım kınan kutlu olsun, Burada dilin tatlı olsun. Çağırın gelin kızın anasını Kızı gelin oldu görsün.  

Allah muradını verdi bugün, Anasını kızsız koyan Evlerini ıssız koyan, Testisini susuz koyan.  

Kahve doktum kuruna, El vurmayın durula, Yârime yar diyeni, Sol göğsünden vurula.  

Bayburta giden yollar Uzadıkça uzarlar, Geçme bizim kapıdan Eller bana kızarlar.  

Maşrapanın kalayı, Kızlar çeker halayı, Allah için söyleyin, Var mı askın kolayı.  

Suya bulgur ezerim, Hem ezer hem süzerim, Ben yarımın derdinden Deli olmuş gezerim.  

Hey hızara hızara Dalda elma gızara Beni sana vermizlerBaşka yerden giz ara 

Gayadan öküz bakar Öküzün arnı sakar Delikanlı dururken Sakallıya kim bakar 

Mendil aldım onbeşe Onu serdim güneşe Gitti yârim gelmedi Beni aldı telaşe 

Dağdan kestim kereste Kuş besledim kafeste Yârin hasta dediler Yetiştim son nefeste 

Karşıda ala inek Tüyleri benek benek Hiç boğazımdan geçmiyor Yarsız yediğim yemek 

Kuş kafese girmiyor Buna aklım ermiyor Hiç boşuna ah çekme Annem beni vermiyor 

Evleri sarı boya Gel yarim doya doya İç vereme tutuldum Gamıma koya koya 

Armut dalda bir iki Saydım baktım on iki On ikinin içinde Gök yazmalı benimki 

İnce yazma düreyim Aç koynunu gireyim Uyan uyan sar beni Yar olduğunu bileyim 

Tavanlarda tencere El vurmadım incire Gavur babam duymasın Çeker beni zencire  

Çaya indim taş buldum Yüzüğüme kaş buldum Neredeydin la sürgün Yanıma yoldaş buldum 

Arabası kirendenMendil sallar trenden Abenim nazlı yarim Nasıl ayrıldın benden 

Kara tren ak tren Askerleri say tren Benim yarım kırkbeşti Postasıyla say tren 

İki çeşme yanyana Su içsem kana kana Bana ediresini ver Mektup yazayım sana 

Sergenlerde çekirdek Bostanlarda bitecek Ben isterim babamdan Dört davul sekiz köçek 

Evleri var üst başta Kundum dalda taşta Sen orada ben burda Akıl kalmadı başta 

Harmanı yuvarladım Samanı çuvalladım Gara gözlü ey abim Allaha ısmarladım 

Keteni bez edeyim Hangi yol gözeteyim Kara gözlü yarimi Kimlere benzeteyim 

Mendil serdim bir taşa Neler geldi bu başa Öptüm bir kız yanağı Dedi bana çok yaşa 

İp attım ucu kaldı Ocakta saçı kaldı Ben büyüttüm el aldı Yürekte açı kaldı  

Eğer gelinim iyi olursan Bizde seni överiz Kotu olursan gelinim Hepimizde döveriz.  

Karatavuk olmadın mı?Dallara konmadın mı?Şebek yüzlü kaynanam, Sen gelın olmadın mı?  

Karşıdaki gök ekin, Aldırdım elimdekin, Her soran benzim sorar, Sormazlar kalbimdekin.  

Ekim ektim düzlere, Diken oldum gözlere, İşte ben gider oldum, Ayaş kalsın sizlere.  

Yıldırım vurdu bizi, Dal gibi kırdı bizi, Araya girdi düşman, Dağlar ayırdı bizi  

Arabamın tekeriHem ileri hem geriBenim de bir yârim varOruçlar’ın şoförü 

Avlu dibi örümcekAklım gitti görüncekBen aklımı yemedimKöylülere gidecek 

Ayağında mesi varOdasında sesi varBekâr oğlan değil mi?Kızlarda hevesi var 

Ayakkabı aldırdımBir sele topuklarıBeni baştan çıkaranTaşköprü kopukları 

Ayakkabı giyerimÜstü beyaz olursaKaynanamı severimOğlu güzel olursa  

Garşıdan gelen atlı Ne gayratlı gayratli Ben istedim vermedi Niman malın gıymatlı 

Kara kabak bağ atar Altında yılan yatar Ben bilmem mi a yârim Goynunda neler yatar 

Deniz coştu göl oldu Yârim sana ne oldu Benim sana yandığım Memlekette şan oldu 

Ev ötene ev yaptım Çıktım üstüne baktım Yârim gelecek diye Çivte lambalar yaktım 

Irmak gumsuz galır mı?Dibi susuz galır mı?Senin gibi güzelin Goynu yarsız galır mı? 

Karşıdan ünlüyorlar Badılcan belliyorlar Bu köy nasıl köyümüş Varmadan övüyorlar 

Mısır ektim azmasın Gelen geçen kazmasın Yar üstüne yar seven Gençliğine doymasın 

Titretin ışıkları Çalıver kaşıklarıYürü tirenim yürü Kavuştur âşıkları 

Elinde demir orak Mektup göndersem ırak Cebinde tarağın Bana yadigar bırak 

Elma attım nar geldi Dar sokaktan yar geldi Eğil biyol öpeyim Al yanaktan kan geldi  

Gökde yıldız niniynen Köçek oynar ziliynen Ayağına taş batmış Siliyor mendiliylen 

Dam kapısı açıldı İnce boncuk saçıldı Yar kapıdan girince Gözüm gönlüm açıldı 

Dağda tavşan oynuyor Yelesini yağlıyor Ötmüş yârim dizime Garip garip aylıyor 

Irmak coştu kül oldu Yârim sana ne oldu Olan oldu a gülüm Madenkeş sebep oldu 

Tütün içtim lüleden Benim yârim Günye’den Biricik biricik baş olmazHoş geldiniz cümleden 

Damda kırat harlıyor Kapılan parlıyor Aşmış yengem geliyor Beyaz mendil sallıyor 

Kayalar yarılmasın Yar bana darılmasın Yar bana darılıp da Ellere sarılmasın 

At üstünde cenderme Dut kolundan goyvermeGiz ben seni atacın Kimselere deyverme 

Sarı kâğıt yazarım Sandık sandık basarım Yârimi vermezlerse Ben kendimi asarım 

Kar yağıyor yağıyor Abamı giyeceğim İhtiyara varıp da Goca mı diyeceğim  

Cuma köyün yollarıDönüm geliyor dönümCuma köyünden kız almakÖlüm geliyor ölüm 

Yarımcada saz olurGül açılır yaz olurBen yârime gül dememGülün ömrü az olur 

Herekedir köyünüzBuz gibidir suyunuzKöyünüzü beğendimYok, mu bekâr kızınız 

Harmanlardan geçiverAta yonca biçiverİki tane yar olmaz Birinden vazgeçiver 

Dikenli’nin dağlarıÜzüm yapmaz bağlarıÜzüm yapsa bağlarıEvlenir oğlanları 

Karpuz kestim kan gibiUzadı urgan gibiYarımca kızlarıKınalı kurban gibi 

Yarımcada saz olurGül açılır yaz olurBen yârime gül dememGülün ömrü az olur  

Kirazımız dalbastı Dalları kiraz bastı Delikanlı söz etti Kızlar yüzünü astı 

Bu kiraz budak budakOlur, mu kiraz dudakYarımca’nın güzeliCanımdır sana adak  

Duvarda makas asulu Elbiseler kesülü Bana mani sorarsan Kirli çuval basulu  

Şu giden kimin oğlu Paltası da ak kolu Dönüp bana bakmıyor Saki vezirin oğlu 

Bahçenizde gül var mı?Gül altından yol var mı?Gel gidelim sevgilim Annenden izin var mı? 

Kayadan indirmişler Tirene bindirmişler Kara saçlı yârimi Gurbete göndermişler 

Ay gelir aydan beri Çay gelir dağdan beri Ben yârimi görmedim Bir buçuk aydan beri 

Bostanlarda aşlama Aşlamayı taşlama Ben askere giderken Ağlamaya başlama 

Su koydum su taşına Masanın ortasına Memelerin benziyor Ferik yumurtasına 

Denizin dibi derin Üstüne halı serin Sandık sepet istemem Beni sevdiğime verin 

Duvağın telli gelin Gümüşten elli gelin Buğulu gözlerinden Sevdiğin belli gelin.  

Gün kavuştu ırakta, Gözüm karada akta, Herkesin yarı geldi, Benim yarım uzakta.  

Toprağında tasında Benleri var kasında, Sen bahar içindesin Bense ömrüm kışında.  

Çay aşağu giderim Topal koyun güderim Eğer anam vermezse Bohçamı alur giderim  

Mavi boyarlar molaSevsem duyarlar molaİkimizde bir boydaNikâh gıyarlar mola  

Harmanlarda ot bittiGoyun yayulsun diye Hatıp kekül sallamış Muhtar bayulsun diye 

Üzüm goydum sepeteYar oturur tepedeBen bir yeni yar sevdumŞan olsun memlekete 

Altınım var boynumdaİki ellerim goynumda Ela gözlü sevduğum Gece gündüz aynımda  

Altını bozdurayımSıraya dizdireyimElma armut değülsünCebimde gezdireyim  

Yaylanın çimeniniHep toplamış geyiklerSevdalunun işineNe garuşur böyükler  

Gayalardan ot biter Guzular yayulsun diye Gızlar kekürt sallar Oğlanlar bayulsun diye  

Dozer geliyor dozerÇekilin sizi ezerBenim sevduğum oğlanSinan Özer’e benzer  

Yayladan mı geliyon Sırtındaki yayuk mu?Ben sağa ayakkabı verdüm Ayağundaki çaruk mu?  

Ambar altunda cecükBacakları küçücükBenüm sevduğum oğlanDünyalarda biricük  

Eriklerin çayırıYana eğer başınıYarimin motoru varÇıkamıyor bayırı 

Su serptim serin olsunMezarım derin olsunDünyada alamazsamAhrette benim olsun 

Kiremit üstünde gezersinİnci boncuk dizersinKusura bakmayın amaSen hepsinden güzelsin 

Ne uyursun ne uyursunBu uykuyla ne bulursunAl abdesti, kıl namazıCenneti alayı bulursun 

Bağa girdim nar içinDolaşırım yar içinAnneler kız büyütürDelikanlılar için 

İstanbul’a giderkenSol tarafta hastaneYârimin mektubunuEğlendirme postane 

Davulumun ipi kaytanKalmadı sırtımda mintanVerin ağalar bahşişimiSırtıma alayım mintan 

Bağa gittim bağlamaKara gözlüm ağlamaBen buralı değilimBana gönül bağlama 

Mani maniyi açarManiden kaldım naçarKör olası çöpçülerYarsız yorganım açar  

Besmele ile çıktım yolaSelam verdim sağa solaSelamımı aldınız mıKomşulara yaydınız mı 

Manici başı mısınCevahir taşımısınSana resmimi versemCebinde taşır mısın 

Kara kara kazanlarKara yazı yazanlarCennet yüzü görmesinAramızı açanlar 

Kul bela görmezAllah yazmadıkçaAllah bela vermezKul azmadıkça 

Mani maniye kelamSevdiğime benden selamHiç incinip üzülmeKovuşuruz bir zaman 

Sekiz sekiz on altıBurası ceviz altıYarimin istediği kızAyakkabımın altı 

Minare yıkılmışDirek isterAğabeyimin canıBörek ister 

Mani benim ezberimKan ağlıyor gözlerimBen yarimin yolunuAkşam sabah gözlerim 

Masa üstünde pekmezÇoban kavalın ötmezÖnünde gezen sürünBenim nişana yetmez 

Edep bir taç imişNuru HüdadanGiy al o tacıEmin ol her beladan  

Biz gideriz ikimizKestanedir yükümüzKarakoç’un içindeElti olacağız ikimiz 

Karanfili ekemedimSuyunu dökemedimYarimden ayırdılarYüzünü göremedim 

Ayva attım samanaDumana bak dumanaŞoför yârim var ikenGider miyim çobana 

Bizim evin önündeCankurtaran bağırıyorNe kabahat ettin yârimJandarmalar arıyor 

A apacak apacakGökten yıldız kopacakAçma yârim ağzınıKuşlar yuva yapacak 

Ayvalar dilim dilimDarılmış benim gülümBen gülüme ne dedimKurusun ağzım dilim 

Köprüden geçer ikenKöprü salladı beniYârimin eski dostuDüşman belledi beni 

Yolda buldum on paraYârim yüzün ne karaAllah sana su vermişYıkasana maskara 

Gel gidelim sevdalımBizim vatana kadarYar ben senden ayrılmamDünya batana kadar 

Asmanın arasındanAlamadım üzümüKaldır yârim şapkanıGöremedim yüzünü  

Sarı motor geliyorSarı duman veriyorAç kapıyı bak yârimSana gelin geliyor 

Kasabın satırı varYanında yatırı varBen kasap olmazdım yaParanın hatırı var 

Kuyudan su çekerimAl bakıra dökerimDaha yaşım küçük amaKara sevda çekerim 

Dere boyu kavaklarıDökülür yapraklarıYârim orada ben buradaÇınlasın kulakları 

Bahçelerde sardunyaSardunyayı kırdın yaBeni beğenmiyordunNasıl bana kaldın ya 

Yaza yaza yaz geldiMürekkebe zam geldiDaha yazacaktım amaKarakoça kiraz geldi 

İndim dereye durdumDokuz güvercin vurdumDokuzunun içindeBen birine vuruldum 

Hoca çıkmış mahalleyeTopluyor kaşıklarıCennet istersen HocaKavuştur aşıkları 

Gide gide yoruldumSular gibi duruldumŞu karşı ki oğlanınGözlerine vuruldum 

Evleri yapan ustaYeniden yıksın yapsınPencere bırakmamışDelikanlılar baksın   

Dalları bastı kirazSevdamı anlamadınÖnce beni yalvarttınŞimdi sen yalvar biraz 

Karakoç dur köyümüzZemzem olur suyumuzSevip sevip ayrılmakDalga geçmek huyumuz 

Camdan aldım makasıAçtım gömlek yakasıBizim evden gözükürYarin arka bahçesi 

Bizim evin önündeAyvalar şişman olurİlk yârini almayanSonunda pişman olur 

Motor geliyor motorMotorun bacası yokKalkmış beni istiyorCebinde parası yok 

Dolabın kapaklarıÇınarın yapraklarıKara gözlü yâriminÇınlasın kulakları 

Mavi yelekli yârimÇarkıfelekli yârimBeni bırakıp gittiDemir yürekli yârim 

Elma attım denizeGeliyor yüze yüzeSevdiğimin sözleriHediye kaldı bize  

İçeride ara kapıSürmesi çavdar sapıİkimizi ayıranDilensin kapı kapı 

Entarisi al basmaAlıp duvara asmaSen benimsin ben seninEllere kulak asma  

Havalarda kırlangıçKanadı ayrıç ayrıçİkimizi ayırtanKan kussun avuç avuç 

Maniciyim maniciAk gerdan altın inciEğer annem verirseVarıcıyım varıcı 

Kara kara kazanlarKara yazı yazanlarCennet yüzü görmesin Aramızı bozanlar 

Geline bak gelineKına yakmış elineNe mutlu bu gelineGidiyor sevdiğine 

Havalarda kelebekKanadı benek benekBeni yardan ayıranKalbur satsın hem elek 

Ortaokul olur mu?İçinde durulur mu?Benim yârim talebeOnunla dalga olur mu? 

Yeşil iplik bükerimYare yelek dikerimYelek yare olmazsanVallahi seni sökerim 

Bizim camın altındaHerkes bunun farkındaBiz yarimle konuştukKırklareli Parkında  

Yüksek evler yaptırdımDayamaya direk yokYarim kaçmak istiyorBende öyle yürek yok 

Burası Üsküp dereSu istersen İşte dereEkmek istersen Allah vereYatak istersen geldiğin yere  

Üsküp dere köprüsü Hafif sallar adamıÜsküp dere kızlarıİpsiz bağlar admı 

Mani maniyeleyim miBir mani söyleyeyim miİşaret et sevdiğimYanına geleyim mi 

Cam altında ısırganGavur musun MüslümanGel bir kerecik öpeyimVallahi bak ısırmam 

Armudu taşlayalımDibinde kışlayalımSevdiğimi görünceManiye başlayalım 

Bahçelerde pırasa Yaprağına kar yağsa Oğlanlar bekâr kalsa Şu kızlara yalvarsa 

Al giydim alsın diyeMor giydim sarsın diyeİnadıma bakarımSen bana yarsın diye 

Mendilimin ucuna Sakız bağlarım sakızDuyuyorum sevdiğimSevermişsin başka kız 

Pembe giyerim pembe Pembe yakışır gence İnsan bir hoş oluyor Sevdiğini görünce  

Kaşların karasına Mim çekmiş arasına Yari ilaç diyorlar Kalbimin yarasına 

Derelerin çakılıKimden aldın akılıOrta yerde oynayanAğabeyimin çakırı  

Karpuz kestim yiyen yok Ağızım yandı diyen yok Sevdiğime kavuştum Gözün aydın diyen yok  

Entarimi ben biçtimAteşine ben düştümNe kadar cahilmişimAsker oğlana düştüm 

Bizim evin önüneKim attı mavi boyaAnnem babam evde yokBakalım doya doya 

Gülüm kurutmam seniSuda çürütmem seniSenelerce görmesemYine unutmam seni 

Başımdaki çemberimOymalıdır oymalıOldun dünya güzeliSana nasıl doymalı 

Sen Aslısın ben KeremSana kalbimi veremO kadar zalim olmaEdeceksin beni verem 

Motor almış seksene Bin üstüne gezsene Motor güzeldir amma Bak üstündeki serseme 

Bizim köyün yollarıÇamurluktur kayarsınBizim köyün kızlarıDalgacıdır yanarsın 

Yengem çıkmış mahalleyeTopluyor kaşıklarıNasıl ayırdın yengeBiz gibi aşıkları 

Bizim köyün kızları Sürmelidir gözleriGözlerine bakınca Kaçırdım öküzleri